MAGYAR SZÍNPAD 1904. május (7. évfolyam 120-149. sz.)

1904-05-15 / 133. szám

Hetedik évfolyam. Budapest, 1904. május 15. 133. SZADI. MAGYAR SZÍNPAD NÉPSZÍNHÁZ. F.?. v„ á.rosi„Njfári, Színház. JMMXXSXXX>X)XW.""""" SZOYER ILONA. Budapest, vasárnap, 1904 május 15-én : Szoyer Ilonka, a m. kir. Operaház művész­nőjének vendégjátéka : Bob berezeg* Regényes nagy operett 3 felvonásban. írták: Martos Ferencz és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzette : Huszka Jenő. Személyek: A királynő .„ ... .... ... Hegyi A. György herczeg, fia Szoyer I. m. v. Viktória herczegnő, a királyné udvarhölgye Dóry M. Lord Lancaster, gárdakapitány Raskó Pomponius, a herczeg nevelője Kovács Hopmester Solymosi Ténczmester Újvári Testőrhadnagy Pázmán Tom bátya Delli Annié, a leánya Ledofsky G. Plumpudding, borbély Pintér Gipsy, fűszeres Kiss M. Pickwick, korcsmáros Némedi 1-ső l _ Kalocsai 2-ik j testő r Nagy 1" S Ő asszon v " Beleznay 2-ik I asszon y ... Delfiné Udvarhölgyek, heroldok, gárdisták, lordok, utcza, nép, férfiak, leányok, násznép. Történik az I. és III. felvonás a királyi várban a II. felvonás London egyik utczáján, a Bowie­streeten. Idő: Több száz évvel ezelőtt. Kezdete 7 1/z órakor. Szinház után a New-York kávéházba megyünk. •stl műsor i Hétfő: Hoffmann mesél (100 szor). — Kedd Suhsnoz. — Szerda. Katinka grófnő. — Csütörtök: A karaavliltl harangok. — Péntek: Konzol fslotógo. (Először). — Szombat: Konzul foleségo. — Vasárnap d. uLimpáoiluz Vagsboodus. (A karszemélyzet jutalom­játéka.) Este: Konzol foloségo. első rangú (O'PÓ RAKTÁRA ÍQUrmPE&H alj^ssuth üjos uf(u C 2s Z d adatott 1880 OLCSÓ. SZABOTTÁRAK ápes árjegyzék koloetih i- uri-ós K Díjtalan ulk -tlSA ^cij^ylSS*- ^belf / FON: 921. Budapest, vasárnap, 1904. május 15-én Délatáa 3 órokor, fél halyárakkal A vigéezek. Eredeti (fővárosi életkép dalokkal, 3 felvonás­ban. Irta : Kövessy Albert. Zenéjét szerzette: Barna Izsó. Személyek: Müller; Sebestyén, füszerkeres­kedő — — Szidi Gizi Csuka Dénes budapesti nagy­kereskedő — — — — Alfréd, fia — — — — — Kányái Manó . Berzsenyi Győző/ vigécze k — leányai Abelesz Samu Czakó Viktor ) — Griffli Szaniszló, segéd Mül lernél — — — — — Lergei Fanny, trafikos leány Melanie, Abelesz felesége — Csámpás tróger — — — Pásztói Jenő, könyvvezető Mül­lernél— — — — — Pinczér — — — — — Rendőr — — — — Barthos B.-Kovács L. Szohner 0. Kövessy Réthey Izsó Tábori Ujváry Virányi Kövesdy Medgyaszai V. Berzsenyi J. Sáfrány Kardos Rácz Marossy Ecto 7 1/« órakor, rondái helyárakkal i Az ikrek. Operette három felvonásban, előjátékkal. Irta: Maurice Ordonneau. Fordította : Molnár Ferencz. Zenéjét szerzette: Edmond Audran. Személyek: Boniface, gazdag normandiai bérlő Ujváry Gaudichard, vendéglős Tábori Gontran de la Tourette, hadnagy Izsó Robert Dechamps, adjutáns ... Bejczy Beauvisage báró, bankár Kardos Dechamps, birtokos Pont l'Evegue környékén Kövessy De la Tourette, marquis Marossy Theodule, a Kolibri zárda gazdája Sáfrány De Filiéres, vén roué Kövesdy Paul 1 kereskedő- Rácz Szusthenes ( segédek ... Jakabfify Clara Gaudichard I iker- Haller I Cecile Gaudichard tesvérek Modeste, testvér B.-Répássy G. Catherine, Boniface felesége Kállay L. Gaudichardné ... ... ... W.-Berzsenyi Manón, Clara barátnője ... Medgyaszai V. Szinház után a New-york-kavéházba megyünk. Kofi műsor Hétfő: Aranyember. Kedd: Tiszt urak a zárdában. — Szerda: Muki. Csütörtök, á bányamuoftr. — Péntek: Muki. — Szombat: Ooikay brigadéros — Vasárnap d. u.: I sárga csikó. Este: Orpheus az al­világban. — Hétfő d. u.: Hamupipőke. (Gyermek elő­adás.) Este: Tiszt urak a zárdában. iti f „jtvjuéji mvyi» türiu 3 kürti hslylségt. I., Koronaőr-utcza 6. Mindennap speczialitása régi jó hírnevű fiatal libasült 4 és májusi bor. Szinház után mindig friss vacsora. dsv A 70 DTCT A hírneves zenekara D&llAáO TIS 1 a hangversenyez. Esténként = Szeparék. GURSCH FERENCZ. Városligeti Nyári Szinliáz WVWTTW Budapest, vasárnap, 1904. május 15-én Déiután, Va4 órakor, fii hslyárakkal: A tót leány. Eredeti népszínmű dalokkal, 3 felvonásban. Irta: Almási Tihamér. Zenéjét szerzette : Serly Lajos. Személyek: Gyarmathy János,jómódú gazda­ember — — — — — Németh Örzse, felesége — — — Szepesi P. Bandi, fiuk — — — — Várady Máthé Julis, elárvult rokonuk és gyámleányuk — — — Kormos I. Kospál, uradalmi baromorvos Hajnal Lipták, a tótok felügyelője — Bihari Ötös Mári, javasasszony— — Tharaszovics Brbolya, a tótsummások vezetője Szentes Hanka, leánya — — — Pozsonyi L. Misó, tótlegény— — — — Szalóky Csendbiztos — — — Torday Deres, kisbíró — — — — Solti Panni, szolgáló Gyarmatyéknál Radnay Zs. Száli, csaposleány — — Berér.yi M. A falu népe, tótsummások. Történik : egy alföldj faluban. Idő: jelenkor. Este V/z órakor : Megnyitó előadás. Az aranyember. Dráma 5 Tel vonásban. Irta : Jókai Mór. Személyek: Timár Mihály (később Levetinczy) Könyves Trikalis Euthym (ali Csorbadzsi) Németh Timea, leánya— — — — Gazdy A. Kadisa, mérnökkari tiszt — Magass Teréza — — — — — Vécsey I. Noemi, leánya — — — N gy M. Brazovics Athanáz, gabona­kei eskedő — — — — Szentes M. Zsófi, neje — — — — Tharaszovics Athália, leányuk — — — Pataki R. Kristyán Tódor — — — Krasznai Csajkás tiszt — — — — Kaposi 1-ső I , — — Solti 2-ik I cse mP és z _ _ _ Nógrádi Színház után a HeW-York kávéházba megyünk. Heti műsor: Hétfő A japán gtntrálls. (Először.) Családok találkozó helye ! Bel- és küiroidi lapok I Teljes tisz'elettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy az „Aréna kávéházat" jÄÄ a mai kor igényeihez mérten berendezve megnyitottuk. Esténként elsorangu czigányzenekar hangversenyez, fontos kiszolgálás. A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérik, teljes tisztelettel Klein Testvéreit. Választékos buflet! Egész éljél nyitva I MMSMIMáMMMMMMéMaMMSaAéa ár v ánymeny a sszony vundéglő. Gyönyörű korthulylsag I., Márvány utcza S. Szinház után friss vacsora pörkölt oslrka »á la Márványmanyasszony«. Esténkint ungvári SZALAY LAJOS kedvelt zenekara hangversenyez. IINyári nőt kalap újdonságok!! FRIEMANN SÁNDOR jun.-Qál iv., Párisi-u. i. sz. Legdivatosabb franczia és saját gyárt­mányú kalapok remek kivitelben rend­kívülien jutányosán kaphatók. CALDER0R1 és Társa Budapest, Yáezi-utcza 1. aSSi színházi látcsövek Ä. Nöi látcsövek •gss Zeiss, Busek és Goarx-féla prlamás távosüvsk. Saloa-lsrgnsttsk, orroslptstők és szumövagaki Hőmérők és légzalyrnérők. Árjegyzék Ingje». Fényképészeti készülékek. • KALAPKIRÁLY 3, 4, 5 koronás hüianleqességehben speczialista. Kossuth Lajos-utcza végén Eskü-ut 6. (Klotild-palota.) Fővárosi nyomda vonalzó- és könyvkötő részvénytársaság. Podmaniczky-atcza

Next

/
Oldalképek
Tartalom