MAGYAR SZÍNPAD 1904. május (7. évfolyam 120-149. sz.)

1904-05-01 / 120. szám

Hetedik évfolyam. Budapest, 1904. ma jus 1. 120. sz. Szöveges és képes MAGYAR SZÍNPAD Színházi Napilap. AB.KIr. Operaház, Nemzeti Színház, Vígszínház, Magyar Szinház, Klrályszinház, Nápszlnház és Várszínház hivatalos színlap*» Előfizetési ár: Negyedévre Z korona. — Egy hóra 2 korona. M. KIR» OPERAHÁZ. Laptulaidonos ét felelés szerkesztő MÁRKUS ÍÓZSEF. Szerkesztésig és kiadóhivatal: Budapest, Vi., Teréz-körut 38. smúm TELEFONSZÁM: 46 31. XXJSJJJ: SCOMPARINI MARIA. Budapest, vasárnap, 1904. május 1-én: Évi bérlet 65. sz. Havi bérlet 1. sz Istenek alkonya* »A Niebelung gyűrűje« czimü zenedráma-trilo­giának harmadik része, egy előjátékban és 3 felvonásban. Zenéjét és szövegét irta : Wagner Richard. Forditotta: Radó Antal. Személyek: Siegfried ... Bochnicsek Gunther Beck Hagen Ney D. Alberich Dalnoki Brünhilde ... Ney H. Gutrune... Kaczér M. Waltraute .. Scomparini M. Woglinde Payer M. Wellgunde rajnai sellők ... Berts M. Flosshilde N. Válent V. 1-SŐ ) Kárpát lik vité z Juhász Ney B. 4-ik 1 — Szemere 1-ső j Szántó L. 2-ik norma Flattné G. 3-ik ' Kann M. Vitézek, nők, gyermekek. Történik: az előjáték éjjel, a walkür-bérczen ; az első felvonás a Gibichungok csarnokában a Rajna mellett és a walkür-bérczen; a második felvonás a Gibichungok csarnoka előtti part­vidéken ; a harmadik felvonás vad, erdős, szik­lás vidéken a Rajna mellett és a Gibichungok csarnokában. Vezényli: Márkus Dezső, karmester. Kezdete 6V2 órakor, vége 11 órakor. A II. felvonás után 10 perez szünet. Heti műsor: Hétfő: Nincs előadás. — Kedd: A walkür (Évi bérlet 66. szám. Havi bérlet 2. sz.) — Szerda: Nincs előadás. — Csütörtök : Mignon. Arnold­son Sigrid vendégfelléptével. (Évi bérlet 67 sz. Havi bélét 3 sz. Részben felemelt helyárakkal.) — Péntek: Nincs előadás. — Szombat: Sába királynői*. (Évi bér­let 68. szám. Havi bérlet 4. szám.) — Vasárnap: Baiazzik. Amoldson Sigrid vendégfelléptével. Csárdát. (Uj betanulással.) (Évi bérlet 69. sz. Havi bérlet 5. sz.) Részben fölemelt helyárakkal.) Szinház után a NtW-York kávéházba megyünk. NEMZETI SZÍNHÁZ, NADAY FERENCZ. VARADY ARANKA. Budapest, vasárnap, 1904. május 1-én: Délután a'/z érakor: Clémenceau. Szinmü 5 felvonásban. Irta: Dumas S. és D'Artois Armand. Forditotta : Fái J. Béla. Személyek : Clémenceauné . Lendvayné Clémenceau Pierre, szobrász Mihályi! Ritz, szobrász . Gól Constantin, fia . Náday Dobrowska, grófnő ... ... Helvey L. Iza, leánya Márkus E. Niederfeldné, Ritz leánya Paulayné Vojnov Szergej Horváth Foucher I ^' tz ta n' tva ny a' Kőrösmezei Francois, Ritz tanítványa Szőke Léspéronné ... Meszlényi A. Mariette, minta... ... Batizfalvi G. Egy leány Paulay E. Georgette, komorna Keczeri 1. Jean, inas Clémenceaunál Deák Theodor, inas Izánál Abonyi Az előadás megkezdésétől a felvonás végéig a nézőtérre vezető ajtók zárva maradnak. Szinház után a Bew-Yori kávéházD* megyünk. Est* 7V2 érakor rsndsa hslyárakkal : MISS H0BBS. Vígjáték 4 felvonásban. Irta: Jerome K. Jerome. Forditotta : Molnár Ferencz. Személyek: Edward Kingscarl — — — Császár Percival Kingscail— — — Dezső Betty, neje — — — — D. Ligeti J. Miss Susan Abbey,Betty nénje Rákosi Sz. George Jessop— — — — Rózsahegyi Miss Willicent Farcy — — Váradi A. 1 Miss Henrietta Hobbs — — Lánczy L Sands kapitány — — — Hetényi Charles, szolga— — — — Gálosi Z. Jane, szobaleány— — — Keczeri I. Történik Newportban, New-York mellett. Az 1-ső és 4 ik felvonás Percival, Kingscarl házá­ban, a 2-ik Miss Hobbs-nál, a 3-ik »A jó szerencse« nevű yacht kajütjében játszik. Idő: ma. Heti mOior: Hétfő Mloo Hobbi. — Kedd: Blzánoz. — Szerda: Mios Hobbs. — Csütörtök: A mami. (Először.) Az attaohé. — Péntek: A mami. Alfonz ar. — Szombat: Misi Hobbf. — Vasárnap d. u.: Kornéliái hölgy. Este: Blzénoz. - Hétfő: Eloklra. legSZBDt a hajhullás és korpa képzódés! Ml mindnyájan megkérdeztük orvosunkat. Petrol-balzsam kademea fQatn éa a legjobb • awü ser, mely 1 akadályozza a hajhullást éa a korpa képződését, a kajat birfonyiimivi, fényessé és hajlékonynyá teszi. Bgy üveg jdrs 8 ko ren m. Egyedüli főraktár: Petrovic8 Miklós droguista Badapast. B᮫l-utoza 2. tzám. Egyes szám ára 10 fillér = Harisnyavilág= Lukács M. IV, Kigyó-utcza 5. Kletild-palota. Legelőnyösebb bevásárlási forrás, röl férfi és gyermekharlenyákban. Nagy választék ! Határozott olcsó árak 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom