MAGYAR SZÍNPAD 1903. április (6. évfolyam 92-118. sz.)

1903-04-26 / 114. szám

Hatodik évfolyam. Budapest, 1903. április 26. 114. szánt. MAGYAR SZÍNPAD uj színház. Budapest vasárnap, 1903. április 26-án Délután 3 órakor, fél-helyárakkal : A viczeadmiralis. Színházi Napilap, nép színház. Budapest, vasárnap, 19.3. április 26-án: Este 7 l's órakor, rendes helvárakkal : Khinai mézes hetek, Nagy operelt 3 felvonásban. Irta : George Dance. Fordította : Fái J. Béla és Faragó Jenő. Zené­jét szerzette : Howard Talbot Sze néiyek : Hang-Csaó, Ylang-Ylang csá szárja ... . ... — Nyárai Zu-Zu, unokabüga ... . ... H g\i Csipi-Csop, karczellsr ... ... Újvári • Hi-Lung, tengernagy ... ... Solymosi Sámuel Payne ... ... — Kovács Mary, felesége ... ... ... Kápolnai I. Fi Fi | . , „, — — Küry Kl. Mi-Mi | P' nczemo k ... ... ... Dóry M. Florie j ,, , , Balázs O. Violet í Ma ry ny°szolyo- Sárvár j Gertie j la ny d l ... Horváth J. Tom Hatterton, Payne unoka­öcscse ... — ... ... Szirmai Jen-Jen i Zu-Zu udvar Nagy M. Szing-Szing I hölgyei Tsllián 1. Mrs. Brown, hivatalo. znyós... Láng E. lső- , ... ... ... ... Holló A. 2-ik I . ... ... ... ... Kaposi R 3-ik } Ges a .. ... Zka D. 4-ik | ... ... ... ... Margi tai E. 1_s ő l Kuli — — — Parányi 2-ik I Kul 1 ... ... ... ... Papp Csu-Long ... ... ... ... ... Mátrai Hou King ... Hortobágyi Lim Lom ... — ... ... ... Kopácsi 1-ső > ... ... ... Péli H. 2-ik [ herczegnő... ... ... Kiss E. 3-ik ' ' ... ... ... Balogh R. Mandarinok, udvarhölgyek, gésák, utczai éne kesnők, testőrök, matrózok, khinai nők és férfiak. — Történik: Khinában, az 1 és 2. felvonás egy fogadó előtt Ylang-Ylanghan; a 3. felvonás a császár palotájában. Az 1-ső felvonásban előforduló Cake-walk ot tánczolják Kápolnai Irén és Kovács Mihály. Heti műsor: Hétfő: Khinai mézeshetek — Kedd: Khinai mézeshetek. — Szerda: Khinai mézeshetek — Csütörtök: Khinai mézeshetek — Péntek: Khinai mézes hatek. — Szombat: Khinai mézeshetek — Vasárnap: Khinai mézeshetek. Szinház után e New-York kávéházba megvün'-. HEGYI ARANKA. paraszt — — — — -— Kovács M. Náni | , . — — Szepi I gyermeke i Heg i A. Újvári Özvegy Molnár Jánosné, korcsmárosné — —- — Siposné Józsi | , . — — — Bódi ! gy ermeke i _ _ Vidor Nyárai Szilárd Péter, földbirtokos — Szabó A. Róza, leánya — — — — Kápolnai I. Lupi bácsi, ügyvéd ... — Horváth V Sándor, fia, jogász — — — Szirmai János, pinczér — — Delli Egy vendég — — — ... Marton Szakácsnő ... ... Nyárainé Szolgáló ... ... ... ... ... Nagy M. Szines angol zephyr ing ... ... ... 3 frt — Szines franczia batiszt ing ... ... ... 2 » 60 Szines angol french ing ... ... ... 2 » — Szines francz. batiszt röv. alsó nadrág 1 frt és 160 Panama nemezkalapok darabja ... ... 1 frt 50 Bel- és külföldi kalapok kaphatók. Balosh és Lengyel uri divat üzletben • == Budapest, IV •f Muzeum-körut 9. Délután 2V2 órakor, mérsékelt hclyirakical Náni. A népszínház 1888. évi pályázatán 100 arany­nyal jutalmazott eredeti népszínmű dalokkal, 3 felvonásban. Irta : Follinusz Aurél. Személyek : Kreuzer Michel, gazdag sváb Opereit 3 felvonásban 1 előjátékkal Irta: Zell és Genée. Zenéjét szerzett' Millöcker Károly. Fordítottak : Makai Emil es Kövessy Albert. Személyek: Don Mirabolante gróf, spanyol grand — — — — — Virágh Serafina i , . . — — Tábori Fr. S'.billina i a n. va l — — Lónyai P. Gilda árvaleány — — — Ho.iti E. Don Miguel, parancsnok— — Nagy Villeneuve Henri herczeg vicze­admirális — — — — Nagy I. Donna Candida de Queseda — Halmai C. Deodado j fia i — — — Bogyó Narczitto ' — — — Baróthi Don Felipa hajóhadnagy — Kiss Dan Fernando— — — — H-dász Lerma, kormányos —- — Balogh Puntó, matróz — — —- — Gyárfás Brigeboulc — — — — Csilagh Don Manrique, kormányzó —- Székely Don Carambole, énekes — Marotti Lovel, hadnagy — — - Rajz Franczia, angol tengerészek, katonák, matróz-fiuk. Az előjáték történi* egy spanyol hadi hajó, az 1., 2. felvonás Mirabolante kastélyában, a 3. a tengernagyi palota előtt. Kezdete 7Ve órakor, rendes helyárakkal A vigéczek. Eredeti fővárosi életkép dalokkal, 3 felvonás­ban. Irta: Kövessy Albert. Zenéjét szerzette: Barna Izsó. Személyek: Müller Sebestyén, füszerkeres­kedő — — — — — Szidi I , , - — — Gizi í banyai _ _ _ Csuka Dénes, budapesti nagy­kereskedő — — — — Kovács Alfréd, fia— — — — — Baróthi Bogyó Kozocsa M. Baracsi R. Vigéczek Kányái Manó Berzsenyi Győző Abe'esz Samu Czakó Viktor Griffli Szaniszló, segéd Müllernél Lengei Fanny, trafikos leány Melanie, Abe'esz felesége — Csámpás tróger — — — Pásztói Jenő, könyvvezető Mül­lernél — — — — Pinczér — — — — — Jámbó utczai énekes —- — Virágh Gyárfás Szalkay Nagy Balogh Tábori Halmai C. Marosi Rajz Csillagh Sz. Nagy Heti műsor: Hétfő: Mi történt az éjjal. — Kedd: Szabinnök elrablása. - Szerda: A geleji kis király. — Csütörtök: A geleji kis király. Péntek: Rákost Szidi akszo: y szi észiskolájának vizsgálati előadása — Szom­bat: Minna Vanna. Fóvár.sl nyomda vonalzó éa könyvkötő réízvén "társaság. Bndape- VI.. Podmanlcskv-utcza 39.

Next

/
Oldalképek
Tartalom