MAGYAR SZÍNPAD 1903. április (6. évfolyam 92-118. sz.)

1903-04-14 / 102. szám

Hatodik évfolyam. Budapest, 1903. április 14. 102. siám. MAGYAR SZÍNPAD Színházi Napilap. NÉPSZINHÁZ. Budapest, kedd, 1903. április 14-én: Pálmay lika vendégfelléptével: Nebántsvirág. Énekes szinmü 4 felvonásban. Iria: H. Meilhac és A. Millaud. Fordították: Evva Lajos és Rákosi Viktor. Zenéjét szerzette: Hervé Személyek: Denise de Flavigny ... ... Chateau Gibus gróf, őrnagy Fernand de Champlatreux Celestin, orgonista és zeneszerző Corinna, színésznő Apáczafejedelemnő ... Színigazgató... ... . Rendező ... ... — ss?i Loriot, őrmester ... Lydia , Szilvia színésznők Cimbletre \ Egy apácza ... ... A zárda kapusnéja Pálmay Ilka Szabó A. Szirmai Nyári Dóri M. Siposné Újvári Parányi Delli Kalocsai Solymosi Harmath I. Kaposi Boránd Galambos Izsóné Zárdai növendéke'*, apáczák, színészek, színész­nők, katonatisztek és katonák. Kezdete 7 órakor. Szinház uu n a New-York kávéházba megyünk. Heti műsor : Szerda: Kínai méieshetek. — Csü­törtök: Kinai méieshetek. — Péntek: Kínai mézeshetek. - Szombat: Kit ai mézeshetek — Vasárnap: Kinai mézeshetek alapíttatott 1858 bau. NEUSTADT ADOLF Andrássy-nt 9. — Király-utcza 26. Nap- és esernyő-gyáros. 5 Ajánlja dúsan felszerelt / raktárát mindennemű leg­újabb divam napernyők­ben és esernyőkben. Javítások olcsó ár mellett elfogadtatnak Első magyar Üveggyár = részvénytársaság = Budapesten, Y, Fürdő-utcza és Ferencz lózsef-tér sarkán Dii na fürdő ház Iristtly-ÉfH keszletek, remek vtráfvásak és mlideuemi ftvefárak. i I PALMAY ILKA. Megszűnt a hajhullás és korpa képződés! Mi m ti dn jaj an megkérdeztük orvoHnnkat. Petrol-balzsam kellemes illata éa a legjobb e nemű szer, mely meg­akadályozza a hajhullást és a korpa képződését, a hajat bársonysimivá, fényessé és hajlékonynyá teszi. Egy üveg iára 3 korona. Egyedüli főraktár: Petrovies Miklós droguista Budapest, Béesl-uteza 2. szám. | Falbenheim Károly j j man (BUDAPEST, Klauzál-utcza 4. sz.) — j T Specziahsta szobafestő és rrázo'ó m mákban, I ! Elvállal mindennemű üzleti berendez'sek, portolok és { épületeket, szintúgy minden e szakba vágó munkákat. J Í Vidéki megrendeléseknek azonnal megfelelek és jj a legjulányosabban számitlatnak. i » i SA cs. és kir. ud*. fényképészt* — milt»rme — MAI és T exentul ssakis sib^imi külön e caélra berendez»« saját háíábaa. K&- A Pivfcrod Crphe&EStal »nosba«. "M Remek gyermekfényképek. •tritéstó 7>aíSm óa AgaarelJ kiriUl­in kuraní? S-í# itta. Talegkaa. UJ SZÍNHÁZ. Budapest, kedd, 1903. április 14-én: Csokonai Vitéz Mihály. Énekes korrajz 4 felvonásban. Irta: Géczy István, zenéjét szerzeue : Serly Lajos. Személyek: Özv. Csokonai Józsefné— — Bozóky Be Csokonai Vitéz Mihály — Gyárfás Hédi János — — — — Kovács Juliánná, felesége— — — Holéczy I. Vajda Péter — — — — Bogyó Juliska, leánya — — — Baracsi R. Leonora, huga — — — — Gaál M. Édes Gergely — — — Nagy Deáki Tamás — — — — Marossi Deákiné— — — — — Nagy l.-né Deáki Farkas, fiuk — — — Nagy Gaál László — -— — — Kiralv A. Kiss Imre— — — — — Abafi T. Tamás J 'zsef — — — Kelen R. Móra Pál — — — — — Fekete I Nagy Lajos — — — — Kelen R. Födi János — — — — Balogh Juliska, felesége — — — Erdőss A. Szenigyörgyi, orvos — — Sebes Hadházi— — — — — Ötvös Fazekas Mihály — — — Baróihy Fűzi Dorottya — — — Halmay K. Pedellus — — — — — Virágh Korcsmáros — — — — Rajz Jutka, csaposleány — — — Lónyai P. Ártándi nyelvész— — — Kiss Boronkay i komáromi — — Szigethy Marossi I ifjak — Csillag Czivisek, Kisbotos, Nagybotos, Tógátusok. Tör­ténik az első felvonás a debreceni nagyerdőn. A 11-ik Komáromban. A Iil-ik és IV-ik Debre­czenben. Idő: 1795—1805. yüjtö-telepek: II. Fö-utcza 17. — II., Zsig i ond-uteza 14. — IV., Korona-utcza fi -- V., Váczi körút 08. — V., Nádor utcza <i. — VI., Andras»y ut 26 VI., Andrássy-ut 79. — VII., Csömöry-ut 5. — VIII:, József-körut 8. - VIII., Józaef-körut 62. — VIII., Üllői-ut 2. — VIII., Kerepesi ut 9/K 3 modern kényelemmel berendezett szálloda, kitűnő ivóvízzel, villanyvilágítássá:. -—Nagy kiterjedésű park és fenyves. Bársonysima fürdötalaj. Pompás idegedző hullámverés Vendéglő és kávéház házi kezelésben. Étkezés pensionban napi 5-7 kor. SIOFOK Balal onfürdő, déli va uti állomás. Postc'i, lávitciei, telefon. Budapesti iroda V., Árpád u. 11. Felvilágosítást nyújt az »ldegenfoigalini és utazási vál­lalat r. t.« Budapest. V., Vigadó-tér és Cook-czég vala­mennyi európai ós tengerentúli irodája Megnyitás junius hó lO-ttn. Szobaárak juniusban 40°/ 0-al mérsékeltek. Térzene a m. kir. V. honvédkerület zenekara által. Vadászat, halászat, yacht-sport. Lóverseny, kerékpározás, tennis. Fővárosi uyo:. oa vonalzó ér kóny-kotő ré»zvenytarsus.:r. Budaprr*. VI., Podmanic*kv-atcza 8ö.

Next

/
Oldalképek
Tartalom