MAGYAR SZÍNPAD 1903. április (6. évfolyam 92-118. sz.)

1903-04-12 / 100. szám

A Vígszínhá z ée a Magyar Szí nház minden látogatója o „Magyar Színpad " § példányát a jegy­szedőknél díjtalanul kapja. ^^ Hatodik évfolyam. Budapest, 1903. április 12. 100. szám. SZÖVEGES ÉS KÉPES MAGYAR SZÍNPAD Napilap. a M. Klr. Operaház, Nemzeti Színház, Vígszínház. Magyar Színház, Népszínház és Várszínház hivatalos sztnlapfa Laptulajdoooa éa MaMa sierkesitó: MÁRMOS JÓZSEF. VÍGSZÍNHÁZ. Budapest, vasárnap, 1903. április 12-én: Délután 3 érakor, mérsékelt helyárakkal: Este 7 1/! órakor rendes helyárakkal : Miczi herczegnő. Bohózat 5 felvonásban. Irta: Georges Feydeau. Fordította: Heltai Jenő Rendező: Péchy Kálmán. Személyek : Szergiusz főherczeg Petsenyev, herczeg Chandel, tanár... ... .. Szlovitcsin Konstantin... A liceum igazgatója Chauvel Arnold ... .. Mocsepov P^ w diákok Kirschbaum i Chaflard ... ... ... .. Berezin ... Eugene .. Thomasier ... ... ... Viroflan ... ... .. Loustalin rendőrfelügyelő Saint-Etienne ... .. Belhomme ... ... ... Merjolet .. Durand ... A herczegnő ... .. Sabine, Szlovicsin neje . Irma ... _. Clorinde ... ... Liane. .. Mathilde Chonchon Eglantine Alice .. Egy hölgy »• i 2. j orkániai tiszt 3. \ ... ... Liceumi szolga Tanay Hegedűs Tapolczai Fenyvesi Szerémy Vendrei Góth Balassa Bárdi Győző Kazaliczky Rónaszéki Gyarmati Fóti Fr. Kassay Ország Huszár Kondor Krasznai Balázs Varsányi 1. Nógrádi J. Pécsi P. Kürti S. Varga A. Fábián K. Kész R. Péchiné Harmath E. Medgyaszay Dayka Fekete Szabolcs Lévay Kiséret, tisztek, vendégek, czigányok, pinczérek, inasok. Történik Párisban, napjainkban. Heti mttsor: Hétfő: Miczi herczegnő — Kedd: Miczi herczegnő. — Szeida: Mieii herczegnő« — Csü­törtök: Miczi herczegnő. — Péntek: M'czi herczegnő­Szombat: Miczi herczegnő. — Vasárnap: Miczi hcrczegnő. Színház után a Rew-York kávéházba megyünk. ű Jarijnyaliirály^a^; harisnyát hozott forgalomba, páronkint 90 fillér. _ Egyedül itt kapható. Budapest, Teréz-körut 2-4. VARSANYI IREN JWAGYAN SZÍNHÁZ. Budapest, vasárnap, 1903 április 12-én: Délután 3 órakor, mérsékelt helyárakkal : Este 7t/s órakor, rendes helyárakkal: A szobalány. (Nelly Rozier.) Énekes bohóság 3 felvonásban. írták: Hen­nequin és Bilhaud. Fordította: Mérei Adolf. Személyek : Albert Lebrunois — — — Tollagi Legris — — — — — Boross Lavirette — — — — — Szilágyi Francois, diák — —- — Kornai B. Auguste — — — — — Iványi Jean — — — — — 1 Károlyi Nelli Rosier — — — — Horváth P. Valentine Grisolles — — Szelestei E. Clémence Lebrunois — — Marosi A. Louise — — — — — Hajdú K. Catherine — — — — — Abelofszky M. Az 1-ső felvonás a Nelly Rosier, a 2-ik és 3-ik Lebrunois lakásán töriénik. A darabban előforduló szervírozó asztalkát Lingel Károly és fiai czég szállította. (Rózsa-u. 6 ) Heti miisor: Hétfő: A szobalány. — Kedd: A szobalány — Szerda: A szobalány. — Csütörtök: A szobalány. — Péntek: A szobalány. Vasárnap: A szoba lány. Színház után a Raw-York kávéházba megyünk. í udvari .szállító. Árjegyzék ingyen­Hazánk első és legnagyobb Moiykár Ellen Biztosító Megóvó Intézete Iroda: VI., Ó-utcza 42. sz. Raktárok: VI., Ó-utcza 42., 44. (saját ház), 46.. 46. és Uj-utcza 43. Budapest. Finom ízlés ! Nagy választék ! Az előkelő hölgyvilág! Remek eredeti párisi modell-kalapokat a leg­kényesebb ízlésnek megfelelően jutányosán vásárolhat FRIEDMÄNN SÁNDOR jun.-nál IV., Zslbárus-u. 1. sz. Jutányos árak 1 Figyelmes kiszolgálási Szines angol zephyr ing ... 3 frt — Színes franczia batiszt ing ... ... ... 2 » 50 Szines angpl french ing ... ... ... 2 » — Szines francz. batiszt röv. alsó nadrág 1 frt és 1 50 Panama nemezkalapok darabja ... ... 1 frt 50 valamint mindennemű ízléses finom női divatkü­lönlegességek, bel- és külföldi kalapok kaphatók. Balogh és Lengyel — - url cit-vat üzletben = Budapest, IV„ Muzeum-körut 9. éc kkMUvital: Bndapmt, VI., Terém^örnt 38. UJ SZÍNHÁZ. #ÉÜT Megnyitó előadás. Budapest, vasárnap, 1903. április 12-én: Először: Csokonai Vitéz Mihály. Énekes korrajz 4 felvonásban. Irta: Géczy István, zenéjét szerzette : Serly Lajos. Személyek: Özv. Csokonai Józsefné— — Bozóky B. Csokonai Vitéz Mihály — Gyárfás Bédi János — — — — Kovács Juliánná, felesége— — — Holéczy I. Vajda Péter — — — — Bogyó Juliska, leánya — — — Baracsi R. eonora, huga — — — — Gaál M. des Gergely — — — Nagy Deáki Tamás — — — — Marossi Deákiné— — — — — Nagy I.-né Deáki Farkas, fiuk — — — Nagy Gaál László — — — — Király A. Kiss Imre — — -•— — — Abafi T. \ Tamás József — — — Kelen R. Móra Pál — — — — — Fekete I. Nagy Lajos — — — — Kelen R. Fődi János — — — — Balogh Juliska, felesége — — . — Erdőss A. Szentgyörgyi, orvos — — Sebes Hadházi— — — — — Ötvös Fazekas Mihály — — — Barjithy Fűzi Dorottya — — — Halmay K. Pedellus — — — — — Virágh Korcsmáros — — — — Rajz Jutka, csapo(J°-ány — — — Lónyai P. Ártándi, nyelvész— — — Kiss Boronkay 1 komáromi — — Szigethy Marossi I ifjak — Csillag Czivisek, Kisbotos, Nagybotos, Tógátusok. Tör­ténik az első felvonás a debreczeni nagyerdőn. A Il-ik Komáromban. A Ill-ik és IV-ik Debre­czenben. Idő: 1795—1805. 5zíli«sfítfárosi paVillon kávéházi és vendéglői helyiségei a Városligetben. (Budapest legkellemesebb tavaszi üdülő és szórakozási helye!) mm Megnyíltak, a Minden nap honvédzenekar. /// fJJJJ. 4 ///./.// Büohler és Rausnitz egyenruházati intézete ßudapest, V., Nádor-utcza 19. Szállk a legelegánsabban és legjutányo­sabban mindenféle egyenruhákat, polgári és diszöltönyeket. 4 4 4 4 4 4 4 é é é f é 4 A 4 •Ör & ÓS -fr <jr f ••!>• •-•> -j* Ingyen példány.

Next

/
Oldalképek
Tartalom