MAGYAR SZÍNPAD 1903. április (6. évfolyam 92-118. sz.)

1903-04-30 / 118. szám

Hatodik évfolyam. Budapest, 1903. április 30. 118. szám. MAGYAR SZÍNPAD Színházi Napilap. NÉPSZÍ NHÁZ. ' .www. m»»i »»i Budapest, csütörtök, 1933. áprils 30-á i Khinai mézes hetek, Nagy operett 3 felvonásban. Irta : George Dance. Fordította: Fái J. Béla és Faragó Jenő. Z;ne­jét szerzette : Howard Talbot. Személyek: Hang-Csaó, Ylang-Ylang csá szárja Zu-Zu, unokahuga ... ... Csipi-Csop, kanczellar ... Hi-Lung, tengernagy Sámuel Payne ... ... — Mary, felesége ... — Fi Fi ) . , — — pinczernok Mi-Mi Florie ) . . — vioiet Mary ny° szol y°­Gertie í lánya i Tom Hatterton, Payne unoka­öcscse ... — ... — Jen-Jen i Zu-Zu udvar-... Szing-Szing i hölgyei Mrs. Brown, hivatalo. znyós... lső- \ ... ... — — 2-ik _. ... ... — ... J- Gesa Nyárai Hegyi Újvári Solymosi Kovács Kápolnai 1. Küry K'. Delliné Balázs 0. Sárvári Horváth J. Kuli Szirmai Nagy M. Tallián I. Láng E. Holló A. Kaposi R. Z'ka D. Margittai E. Parányi Papp Mátrai Hortobágyi Kopácsi Péli H. Kiss E. Balogh R. UJ SZÍNHÁZ. Budapest, csütörtök, 1903. április 30-án: Csapó Olga k. a., a Rákosi Szidi szinésziskola végzett növendő-ének felléptével: A geleji kis király. Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta : Géczi István. S'.emélyek: Tardi Imre, gazdag földmivelő Rajz Özv. Nehézné, rokona... ... Bozoky B. Zsófika ... ... ... ... ... Baracsi R. Barna Miklós ... ... ... Virág Péter, tanyai gazda ... ... ... Bogyó Galamb Eszter, Imre fogadott leánya ... ... ... 3 ik 4-ik 1-ső 2-ik Csu-Long ... ... Hou-King Lim Lom ... 1-ső i 2-ik herczegnő __ 3-ik ' Mandarinok, udvarhölgyek, gésák, utczaí éne­kesnők, testőrök, matrózok, khinai nők és férfiak. — Történik: Khinában, az 1. és 3. felvonás egy fogadó előtt Ylang-Ylangban; a 2. felvonás a császár palotájában. Az 1-ső felvonásban előforduló Cake-walk-ot tánczolják Kápolnai Irén és Kovács Mihály Kezdete 7V2 órakor. Színház után a New-York-kávéházba rnegviink' Heti műsor: Péntek: Khinai mézeshetek Szombat: Khinai mézeshetek — Vasárnap: Khinai mézeshetek árjegyzék ingyen. Hazánk első és legnagyobb Molykár Ellen Biztosító Megóvó Intézete Iroda : VI., O-uteza 42. sz. Raktárok: VI., Ó-utcza 42., 44. (saját ház), 45., 46. és Uj-utcza 43. Budapest. . Czifra Czifráné ... ... ... Laboda ... ... ... .. Labodáné ... ... ... Nóvák János. Pista ... ... Misi ... Kovács Endre, gépész Soltész ... ... Marczi, primás . Csapó Olga Nagy Feketéné Marosi Sz. Nagy 1. né Gyárfás Varga R. Kovács Csillag Enesev Székely Finom ízlés 1 Az előkelő hölgy világ I Remek eredeti párisi modell-kalapokat a leg­kényesebb Ízlésnek megfelelően jutányosán vásárolhat FRIÍ4DMANN SÁNDOR jun.-nál t V-, Zsibárus-u. 1. az. Jutányos árak 1 Figyelmes kiszolgálási Márványmenya sszony = vendéglő. Gyönyörű kerthelyicég. == I , Márvány-utcza 6. Szinház után mindig friss [ételek. Általánosan elismert pörkölt csirke »á la Márványmenyasszony«. Májustól Banda Marczi kedvelt zenekara hangverse­nyez. Számos látogatást kér WAGNER WILMOS, vendéglős. KASZINÓ SORGSARNOK a Föv. Nyári Színházzal szemben. Kellemes kerthelyiség az udvaron. Legjobb ételek, italok és gyors kiszolgálás. Színház után friss vacsora. Ehmann J.-féle vendéglő. Ralnneinn D r' Re t'eus (Páris) csodás ha­naiujiaiuu tásu növénynedvekböl készült arozvlze, a legcsunyább foltos, kiütéses, sárga arczbőrt teljesen megtisztítja, nagy mértékben megfehéríti és a ránczokat eltünteti és haszná­lata által fiatal üde rózsás külsőt nyerünk, hasz­nálata ártalmatlanságáért kezeskedés. A Calopslon próbVüveg í tlZt CSUZ ÉS egy próbát mindenki a Szalay-féls sósborszesz­SZCl, bármily régi is legyen a baj, egész biztos hatással bír, egy üveg ára ogykorona. Ugyanott a legújabb, legjobb »HERKULES« bajusznövesztö kapható, ára 30 fillér. — Vidéki megrendelések postafordultával elintéztetnek. SZALAY ELEONORA illatszerkereskedésében, Budapoet, IV., Keosko­métl-u. G. Aratók, gépmunkások legények, leányok, czigá­nyok Történik: Tardi geleji pusztáján. Idő: jelenkor. Kezdete 8 órakor. Színház , után a New-York kávéházba megyünk. Heti műsor • Péntek Rákosi Szidi asszony színész­iskolájának vizsgálati előadása — Szombat: Minna Vanna. F ÓVÁROSI NYAR1 SZÍNHÁZ Budapest, csütörtök 1903. április 30-án : Udvari kaland Vig operette 3 felvonásban. B. S. utan irta: Rátkay Sándor. Zenéjét szerzette: Garay (Geiger) Mór. Személyek : XV. Lajos, Francziaország királya — — — — — Guirardiére marquis — — Guirardiére marquisné — — Bechamel Flórián, konyhamester Denise, fiatal özvegy molnárné Laundormy Jean, rokona — Pier | — — — Jack v. falusi — — Nicolas [legények — — — Georges' — — Iglll^jM Verbunkos káplár — — — ~ Habakuk ) — — Nagy választéki L. ( udvarhölgy apród marquisné szolgá­Kállay Izsó Anday Bl. Gabányi L. Perényi M. Újvári Mihályi Berengh Gerő Kellér Vajda Havass Kövessy Pécsy Takács Rácz Keleti A. Szőke G. Erdélyi M. Kapossy R. Dinnyéssi J. Fodor L. Billik E. Trencsányi L. Pongrácz j kukta Bonifácz | legények ­Szervácz ' Baptiszt, molnárlegény­1-ső \ — 2-ik 3-ik 4 ik 1-ső 2 ik 3 ik 4-ik ) Groom, a látában — — — — — Pesti Vadászok, hölgyek, urak, apródok, udvarhöl­gyek, álarczosok, tánczosnők, katonák, paraszt­leányok, parasztok, molnárlegények, nép mind­két nemből. Történik: az első felvonás Denise házának udvarán, a második XV-dik Lajos palo­tája előtt egy díszkertben, a harmadik Denise szobájában. Idő: 1750. Kezdete 7Vz órakor. Heti műsor: Péntek: Lámpa az ablakban — Szombat: New-York szépe. — Vasárnap d. u.: A falu rossza. Este: New-York szépe. gyűjtő-telepek: IL, Fő-otcza 17. — II., Zsig­11 ond-utcza 14. — IV., Korona-ntcza 6. — V., Váczi­korút 68. — V., Nádor ufczaO. — VI., Andrássy-ut 26. VI., Andrássy-ut 79. — VII., Csömöry-nt 5. — VIII., József-körut 8. — VIII., Józscf-körut 62. — VIII., Ullői-ut 2. — VIII., Kerepesl-ut 9/1». „POLITIKUS GREIZLER" kerti helyisége. I., Koronaör-utcia 6. I Mindennap speczialitása régi jó hirnevü fiatal libasült l és májusi bor. = Színház után mindig friss vacsora. ' Estén- n it ing PICTA hírneves zenekara ként= OühAíiO rlölA = hangversenyez. = Szeparék. = 6ÜRSCH FERENCZ. Fóvaresl nyoi da vonalzó és kcty kötő tészvírytárseság. Bodaper*. VI., Podmanic«kv-utcza 39.

Next

/
Oldalképek
Tartalom