MAGYAR SZÍNPAD 1903. április (6. évfolyam 92-118. sz.)

1903-04-29 / 117. szám

Hatodik éTfolyam. Bndapeat, 1903. április 29. 117. szám. MAGYAR SZÍNPAD Szliházt Napilap. MÉPSZIflHÁZ. Budapest, szerda, 1903. április 29-én : Khinai mézes tietek, Nagy operett 3 felvonásban. Irta : George Dance. Fordította: Fái J. Béla és Faragó Jenő. Zené­jét szerzette : Howard Talbot. Személyek: Hang-Csaó, Ylang-Ylang csá szárja — — Zu-Zu, unokahuga . — Csipi-Csop, kanczellár ... ... Hi-Lung, tengernagy ... ... Sámuel Payne — ... — Mary, felesége ... Fi-Fi ) . , „. — — Mi-Mi i P inczerno k Florie ) .. . , — vioiet ' Mary ny° szo ly°­Gertie j lánya i Tom Hatterton, Payne unoka­öcscse — ... ... Jen-Jen i Zu-Zu udvar- ... Szing-Szing I hölgyei Mrs. Brown, hivatalo. znyós... lső- ) "... ... — 2-ik 3 ik 4-ik 1-ső 2-ik Csu-Long Hou-King Lim Lom ... Nyárai H;gyi Újvári Solymosi Kovács Kápolnai Küry KI. Delliné Balázs 0. Sárvári Horváth J I. KATZER udvari szállító. Gésa Kuli Szirmai Nagy M. Tallián I. Láng E. Holló A. Kaposi R. Z ka D. Margi'dai E. Parányi Papp Mátrai Hortobágyi Kopácsi 1-ső i ... ... ... Péli H. 2-ik [ herczegnő... ... ... Kiss E. 3-ik ' ... ... ... Balogh R. Mandarinok, udvarhölgyek, gésák, utczai éne­kesnők, testőrök, matrózok, khinai nők és férfiak. — Történik: Khinában, az 1. és 3. felvonás egy fogadó előtt Ylang-Ylangban; a 2 felvonás a császár palotájában. Az 1-ső felvonásban előforduló Cake-walk-ot: tánczolják Kápolnai Irén és Kovács Mihály. Kezdete 7V2 órakor. Heti mttsor: Csütörtök: Khinai mézeshetek — Péntek: Khinai mézeshetek. — Szombat: Khinai mézes­hetek. — Vasárnap: Khinai mézesiiatek Árjegyzék ingyen­HazáuK elsó es kgnagyobb Molykár Ellen Biztositó Megóvó Intézete Iroda: VI., Ó-utcza 42. sz. Raktárok: VI.. Ó-utcza 42., 44. (saját ház), 4E>., 46. és Uj-utcza 43. Budapest. Finom ízlés 1 Nagy választék I Az eáökelö hölgyvilág! Remek eredeti párisi modell-kalapokat a leg­kényesebb Ízlésnek megfelelően jutányosán vásárolhat FRIßDMANN SÁNDOR jun.-nál ÜJ SZÍNHÁZ. Budapest, szerda, 1903. április 29-én: Csapó Olga k. a., a Rákosi Szidi szinésziskola végzett növendékének felléptével: A geleji kis király. Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta: Géczi István. S emélyek : Tardi Imre, gazdag földmivelő Rajz Özv. Nihézné, rokona... Bozoky B. Zsófika ... ... ... ... Baracsi R. Barna Miklós ... ... ... Virág Péter, tanyai gazda ... ... Bogyó Galamb Eszter, Imre fogadott leánya ... Csapó Olga Czifra ... ... ... Nagy Czifráné ... ... ... ... ... Feketéné Laboda ... ... ... ... Marosi Labodáné ... ... ... ... ... Sz. Nagy 1. né Nóvák János... ... Gyárfás Pista ... ... ... ... Varga R. Misi ... ... ... Kovács Kovács Endre, gépész ... ... Csillag Soltész ... Enesey Marczi, primás ... Székely Aratók, gépmunkások legények, leányok, czigá­nyok Történik: Tardi geleji pusztáján. Idő: Márványmenyasszony = vendéglő. Gyönyörű kerthelyiség. == 4, Márvány-utcza 6. Szinház ulán mindig friss ételek. Általánosan elismert pörkölt csirke »á la Márványmenyasszony«. Májustól Banda Marczi kedvelt zenekara hangverse­nyez. Számos látogatást kér WAGNER WILMOS, vendéglős. SEIFERT HENRIK és FIAI == cs. és kir. szab. jégszekrénygyár == csősz, és kir. udvari tekeasztalayftr Budapest, VII., Dob-utcza 90. I N e mulassza e l i a legújabb párisi áru különlegessegeket Magyaror­szág legnagyobb és legrégibb jelenkór. Kezdete 8 órakor. Heti műsor Csütörtök: A geleji kis király. — Péntek Rákost Szidi asszony szinésziskolájának vizs gálati előadása — Szombat: Minna Vanna. FŐ V ÁROSI N YÁRI SZÍN HÁZ Budapest, szerd 1903. április 29-én: Lámpa az ablakban. Bohózat 3 felvonásban : írták: Gavault Paul és Berr Georges. Franc fiából fordította: Komor Gyula. Személyek : Chouzelot Edgár, tőkepénzes, városi tanácsos — — — Barthos Helene, a felesége — — Fáy FI. La Tourette Jacques, ügyvéd Izsó Marcassin Theobald, kereskedő Kövessy -Leontine, felesége — —- — Bera P. Emmeline, leánya — — Borostyán S. Saint-Lupicin Stephane, föld­birtokos— — — — — Réthey Boudou Tobie, vászongyáros Marossy Coulanges, színigazgató — — Ujváry Barggy, titkára — — — Csiszér Rossilon, rendőr — — — Körmendy Victoire, La Tourette gazda­asszonya — — — — Koronkay I. Amelie, varróleány — — — Kecskeméthy Pivoine 1 a két kis — Keleti A. Pimprenelle f »Iger.« — — Dinnyésy J. Rose, szobaleány Chouzelot-nál Szőke G. Julie, mosónő — — — Bidik E. Táviratkihordó fiu — — — Fenyvessy E Történik az 1-ső és 3-ik felvonás Limoges-ban, Chouzelotnál, a 2-ik Párisban, (La Tourette Jaques-nál. Idő: jelenkor. Kezdete 7 V« órakor. Heti miisor: Csütörtök: Udvari kaland. - Péntek: Lámpa az ablakban — Szombat: New-York szépa. — Vasárnap d. u.: A falu rossza. Este: New-York szépa. kaszinó sörg5annok a Föv. Nyári Színházzal szemben. Kellemes kerthelyiség az udvaron. Legjobb ételek, italok és gyors kiszolgálás. Szinház után friss viesora. Ehmann J.-féle vendéglő. Budapest, V., Gizella-tér 4. <- yfjtö telepek: 11., Kő-uirxn 17. — II., /slg­' unit nie a 11. — IV., Korona-utca 6 — V., Váczi­körut 6s. — V., Nádor niczn6. — VI-. Andrássy-ut 26. VI., Andrássy.nt 79. — VII., Csömöry-nt 5. — VIII., Józ ef-körnt 8. — VIII., József-körut 62. — Till., Úllöi-ut 2. — VIII., Kerepesl-ut 9/h. „POLITIKUS GREIZLER" kerti helyisége. I., Koronaör-utcia 6. Mindennap speczialitása régi jó hirnevü fiatal libasült és májusi bor. ' Szinház utáu mindig friss vacsora. = Estén- D>i ine DTCTA hírneves zenekara DALA69 rlölft — hangversenyez. GÜRSCH FERENCZ. ként= = Szeparék. Fővárosi ayu ida vonalzó és könyvkötő részvénytársaság. Budaper*. VI., Podmanic«kv-utcza 89

Next

/
Oldalképek
Tartalom