MAGYAR SZÍNPAD 1903. április (6. évfolyam 92-118. sz.)

1903-04-19 / 107. szám

Hatodik évfolyam. Budapest, 1903. április 1!>. 107. azaui. MAGYAR SZÍNPAD Színházt Napilap. NÉPSZÍNHÁZ. Budapest, vasárnap, 1903. április 19-én : Délután 2V2 órakor, mérsékelt helyárakkal : A vereshaju. Eredeti népszínmű dalokkal, 3 felvonásban. Irta : Lukácsy Sándor. Személyek : Özvegy Sajgó Jánosné ... ... Siposné András hai Ferkó Boglár Ágnes Zsófi, leánya Keszeg Mihály Bálint, fia .. Koppancs Miksa Kiss Raskó Balázs 0. Kápolnai I. Szabó A. Szirmai Szilágyi Szilaj Kata, unokája, a vereshaju Hegyi A. Veréb Jankó, árvafiu ... ... Kovács M. Szemes Borcsa i özvegy Dóri M. Csinos Julcsa I menyecskék Delliné Boglyas Pál, napszámos... ... Mátrai Pozdorja Zsuzsi ... ... — Holló E. Sári, cseléd Ágnesnél ... ... Láng E. Gubás ... - — Némedi Gubásné ... ... — — — Galambos B. Fontos ... ... ... ... ... Újvári Fontosné ... — — — ... Boránd H. Csaholyné ... ... — — Izsóné Napszámosok, vendégek, cselédek. Töriénik egy alföldi faluban. HEGYI ARANKA. Este 7 1/; órakor, rendem helyárakkxl: Pálmay Ilka vendégfelléptével áz izé. Operett 3 felvonásban. Irta: Leon Viktor. Zenéjét irta: Weinberger Károly. Fordította: : Dr. Márton Miksa és Heltai Jenő. ! Személyek: \ Taponet — — — — — Kovács Taponetné — — — — Siposné Gabriella — - — — — Pálmay Ilka Felicien — — — — — Raskó Aristid — — — — — Szirmai Babarol— — — — — Solymosi Vaucresson — — — — Szerdahelyi Saturnin —-*- — — Pázmán Cascarett — — — — — Dóri M. Deni»e — — - — — Balázs O. Elsa — — — — — — Nagy M Margerita — — — — Kaposi R. Clarett — — — — — Balogh R. Emilia ——— — — Tallián I. Josefin — — — — — Delliné Flipot — — — — — Kalocsai Pinczér — — — — — Delli H. Urak, hölgyek, grisettek, szolgák. Heti műsor: Hétfő: A czigánybáró. — Kedd: Khinal mézeshetek. - Szerda: Khinai mézeshetek — Csütörtök: Khinai mézeshetek — Péntek: Khinai mézes hetek — Szombat: Khinai mézeshetek — Vasárnap: Khinai mézeshetek Szinház után a Kew-York kávéházba megyünk SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI IRODA. Adler J. és Tsä. = Elvámolás. — Beraktározás. — Csomagolás.= g Aruk, podgyász, bútorszállítás minden irányban. || BUDAPEST, VI., GYÁR-UTCZA 50. Telefon 48—54. 5zfl(esföVámi paVillon kávéházi és vendéglői helyiségei a Városligetben. (Budapest legkellemesebb tavaszi üdü.ö és s/órako/ási helye!) eh Megnyíltak, es » Minden »ap honvédzeneka I I ä »jt^fí5nyfll(ífáíy"töz 8/ses íszür kk ae harisnyát hozott forgalomba, páronkint 90 fillér, mm Egyedfii itt kapható. Budapest, Teréz-körut 2-4. UJ SZÍNHÁZ. Szépirodalmi képes betllap Szerkeszti HERCZEO FERENC Negyedévre 4 korona Sz.rh. ii kl.d6blw.: flnd,ís,,-ót 10. Cytljtö-telepek: 11., Fö-utcza 17. — II., 7sig­í. ond-utcza 14. — IV., Kornna-utcza 6 — V., Váczi­körnt 68. — V., Nádor-ntcza 6. — VI., Andrássy-nt 26. VI., Andrássy-nt 7». - VII., Csöniörj-nt 6. — Vili József-köt nt 8. — Vili., József-körnt 62. — VIII., üllői ut 2. — VIII., Kerepesi nt 9/b. Budapest, vasárnap, 1903. április 19-én: Délután 3 órakor : Csokonai Vitéz Mihály. Énekes korrajz 4 fel vonásban. Irta: Géczy István, zenéjét szerzette : Serly Lajos. Személyek : Özv. Csokonai Józsefné— — Bozóky B. Csokonai Vitéz M hály — Gyárfás Bédi János — — — — Kovács Julianna, felesége— — — Holéczy I. Vajda Péter — — — — Bogyó Juliska, leánya — — — Baracsi R. Eleonora, huga — — — Kövessi J. Édes Gergely — — — Nagy Deák Tamás — — — — Magyar Deákné — — — — — Nagy I.-né Deák Farkas, fiuk — — — Nagy Gaál Imre — — — — Ktrálv A. Kiss Imre— — — — — Abafi T. Tamás József — — — Ke'en R. Móra Pál — — — — — Fekete I Nagy Lajos — — — — Kelen R. Födi János — — — — Kiss Juliska, felesége — — — Erdőss A. Szentgyörgyi, orvos — — Sebes Hadházi— — — — — Ötvös Fazekas Mihály — — — Baróthy Fűzi Dorottya — — — Halmainé K. Pedellus — — — — — Virágh Korcsmáros — — — — Rajz Jutka, csaposleány — — — Lónyai P. Ártándi, nyelvész— — — Kiss Boronkay : komáromi — — Szigethy Marossi I ifjak — Balogh Czivisek, Kisbotos, Nagybotos, Tógátusok. Tör­ténik az első felvonás a debrec:eni nagyerdőn. A Il-ik Komáromben. A Ill-ik és IV-ik Debre­czenben. Idő: 1795—1805. Este 8 órakor . Mi történt az éjjel. Bohózat 3 felvonásban. írták: Bisson és Carré. Forditdtta : Dr. Komor Gyula. Személyek: Poulard Joseph, gyógyszerész Szalkay Seraphine, neje — — — Halmai K. Dr. Blanchon Pál, orvos— — Kovács Susanne, neje — — — Tábory Fr. Berjonnat, Susanne atyja — Bogyó Be.-jonnatné — — — — Bozóky B. Justaret, birtokos — — — Virágh Rose, szobaleány— — — Királv A. Casimir, inas — — — — Nagy A darabban előforduló Cake-Valk tánczot lejtik : Tábory Frida és Virágh Ferencz. VARIETÉ SZÍNPA DOK ^ fi V A R 0 a I ORCEDlI WALDMANN IMRE igssga«ó. S agymező-ntctn 17. Ma vasárnap Dorottya utolsó előadása. A 7 Calte-Walk; tánczosnő, még néhány napig. Aga a lebegő rejtély. Sam Elton. Slnon ót Parit. Martot. Gritelda. Schäfer, Werner. Bauminn stb DSgT Holnap hétfőn Mariot jutalom játéka és elöször A szép Galathea. A téli kertben reggel 6 óráig Vörös Elek czigány zenekara hangversenyez Fóváiesi nyomda vonalzó és könyvkötő részvénytársaság, Budapei"'. VI., Podmanlc«kv-ntcza 3tí

Next

/
Oldalképek
Tartalom