MAGYAR SZÍNPAD 1903. február (6. évfolyam 32-59. sz.)

1903-02-16 / 47. szám

A M. Kir. Operahá z és Nemzeti Szinh áz minden látogatója a „Magyar Színpad « e példányát a jeygszedöknéi, kívánatra, díjtalanul kapja. Hatodik évfolyam. Budapest, 1903. február 16. 47. szám. SZÖVEGES ÉS KÉPES MAGYAR •rinhári Napilap. A M. Kir. Operaház, Nemzeti Szinház. Vígszínház. Magyar Szinház, Népszínház és Várszínház hivatalos szinlapfc WeWe szerketttf: JÓZSEF. Szerkesztőség és kisdihivstsl : Budapest, VI., Teréz-körut 38. MAGY. KIJR. OPERFL. Budapest, hétfő, 1903. február 16-án : »A Budapesti Terézvárosi Általános Kösj'tébonysági« Egyesület« javá:a A 1 Kir. Operaház és Nemzeti Szinház tagjainak fellépésével rendkívüli bérlctszünetben : Végül: III. A piFOS czipő. Tánczlegenda 4 képben. Zenéjét szerzette Máder Raoul. Szövegét irta Regel H.. choreografiáját NEMZETI SZÍNHÁZ. I. A „Rienzi" opera Nyitánya. Szerzett: Wagner Richard Mader Rezső igazgató karnagy vezenylele alatt előadja a M igy. Kir. Operaház zenekara Utána : II. Tabarin felesége. Dráma 1 felvonásban. Irta : Catulle Mendés. Fordította: Császár Imre. Siemélyek: Tabarin ... — Gyenes Artaban... ... ... .. ... Pálfi Polyandre ... ... ... Náday B. Théodomas ... ... .. Horváth Egy testőr, a bibornok seregéből Hetényi Francisquine .. ... ... ... Márkus E. Philoxéme herczegnő ... ... Molnár R. Télamire ... ... ... .. Tuboly K. Amalthée ... ... ... ... Meszlényi A. Polgárok, polgárnők, zenészek. Történik Páris­ban, a XVII. században. Szövegét irta Regel H., részitette Hassreiter Személyek Fedor, korcsmáros ... Darinka, leánya ... ... ... Gregor, ennek vőlegénye... Onegin, gazdag földesúr ... Egy rokkant katona Egy öreg parasztasszony j, | szemfényvesztő " Egy csodadoktor Ennek segédjei A büntető angyal Zoinay Balogh Sz. Brada Pini Reck Tárnoki I. Kósa Pokorny Jaszniger Kotsis Tamási ... Hajdú A. Bnc.-ujárók. Parasztnépség. Zenészek. Onegin baratnöi és barátjai. Inasok. Cserkészek. Papok. Tatárok. Kozákok. Látomátiyok. A darab Déloroszországban játszik. Előforduló tánezok : Az első képben: 1. Tambourin-táncz. Tánczol]ák Kasztner L és Kranner I. — 2. Danse characteristique. Előadják Tárnoki 1. és Reck A —3. Troika-táncz. Előadják Muha G., Schuber I., Tragizer G., Csapó P., Fischl J., Fuchs R , Vitkovszky R., Fiiedbauer G., Kovács A., Szokolits I., Mészáros G. — 4 Orosz táncz. Előadják Balog Kz. és Brada E. — 5. Variahons se'ieuses. Tánczolja Balogh Sz. — 6. Csóktáncz. Tánczolják Balogh Sz. és az összes tánezszemélyzet. A második képben: 1. Gavotte. Tánczolják Kranner R., Koós M. és a tánczkar 24 tagja. — 2. Ukrainienne. Előadják Balogh Sz. és Pini. — 3. Kamélia-táncz. Tánczolja Balogh Sz. — 4. Mazur. Tánczolja a tánczkar 24 tagja. A harmadik képben: 1. Aranyalakok táncza. Előadják Kranner R., Kranr.cr I., Fuchs R., Langer K., Reiter E., Kasztner L , Friedbauer G., Vitkovszky R. A negyedik képben: Csillag ballabille. Tánczolják Balogh Sz., Kiss H összes tánczszemétyzet. Kezdete 7 órakor, vége 10 óra után. A dalmű után 10 perez szünet. A dalnüi szövegmagyarázata lapunk 6. oldalát) található. Heti miisor : Kedd: A denevér. — Szerda Nincs előadás. — Csütörtök: Bánk bán adás.' — Szombat: Moharóisa (először.) — Vasárnap: Ürdög Róbert. — A M. Kir. Opera összes előadásait a Telefon Hírmondó előfizetői otthonqingyen hallgathatják. Reisz R. és az S FAI SZERENA. Budapest, hétfő, 19U3. február 16-án : Elektra, Tragédia 5 felvonásban. Irta : Sophokles. Fordí­totta : Csiky Gergely. Személyek : Nevelő ... — „ ... Bakó Orestes ___ ... Mihályfi Elektra ... jászai M. Chrysothemis Alszeghy I. Klytaemnestra ___ ... Fáy Sz. Aeglathos Mészáros Pylades — ­Szentirmai 1-SŐ \ __ Paulayné 2-ik Györgvné 3-ik ' mykenei nő _ Boér H. 4-ik ( Szacsvayné 5-ik ) Lcndvayné Péntek: Nincs elö­Férfi és női kiséret. Kezdete 7 órakor, vége 9 után. A darab szövegmagyarázata lapunk 7. olda­lán található. Heti műsor: Kedd: Lady Windermere legyezője. Szerda: Monna Vanna. Csütörtök: Az aranyember — Péntek. 1 Lady Windermere legyezője Vanna Vasárnap d. Szumuat: Monna Clémenceau Este Annuska. Szinház után a Íew-York kávéházba megyünk. MAI és 1 TTT SA c s' es k' r ud v . fénykérészek — műterme — ezentúl csakis Nagymezo-u. 20. sz. a . Igg külön e czélra berendezett saját házában. tfsx A Fővárosi Orphenmmal szemben. Remek gyermekfényképek. Nagyítások müvésú Flatin és Aquarell kivite ­ben, bármely kép ntln, Telephon. •é Báli keszletek, jelmezek, TLS virágdíszek (előírás és rajz szerint is) dús válasz- j tékban és nagyon szép divatos kivitelben kap+iatokj müvitfág- és disztollgyáfában ALAPÍTTATOTT 1800. ÉVBEN Budapest, IV., Károly-utcza 4­koszc lyok Mennyasszonyi koszorü k­diszek és fát y-°" mindennemű toll­boák a legújabb divat szerint. Szobadíszek, préparált- és műnövények. Színházi, alkalmi es sirkoszorűk szalag- és nyomással, bármely kivitelben. E szakmaba vágó mindennemű árúk : javítás végett elfogadtatnak. Eladás nagyban és kicsinyben. SiirgSny-csim : Smekulesa. Karolyutcza. Szinház után a Üew-Yorfe kávéházba megyünk BMYBR-féle jHUjyar Turista-Tapasz Tyúkszem, bőr kéreg és bórkeméa nyedés ellen legjobb és legbizto­sabb szer. 1 eredeti tekercs 80 flll. I korona beküldése után bér­mentve. Elit«« bti» im «zamirkékegó e «• kreaehlal-kaUr« «nos. 1 palaczk 1.40 fill., 2 K. beküldése mellett bérmentve. lEgyedűll raktár i »VÖRÖSKERESZT 9YÖ6YSZERTAB« Budapesten, VT., A«driMy-ot 84. ezái». Kmpható gyógyszertárakban 4« diogufaiAkban. !Ingyen példány.

Next

/
Oldalképek
Tartalom