MAGYAR SZÍNPAD 1903. február (6. évfolyam 32-59. sz.)

1903-02-01 / 32. szám

A M. Kir. Operahá z, Nemzeti Színhá z és a Várszínhá z minden látogatója a „.Magya r Színpad" e pé/oán/át a jegyszedőknél, kívánatra, díjtalanul kapja. Hatodik évfolyam Budapest, 19011. február 1. 32. H/.am. SZÖVEGES ÉS KÉPES MA6YAR SZÍNPAD SalnliAzl Napilap. X M. Klr. Operaház. Nemzeti Színház. Vígszínház. Magyar Színház. Népszínház és Várszinház hivatalos szinlapja RlóOmetési ár: ü q jit itei w 7 koron*. — Bgy kém > Szerkesitőség és kiudéhivaUl: Budapcmt, VI., Tcréz-körut 38. amám. IWAGVflH KIÁ- OPEflfl. Budapest, vasárnap, 19u3. február 1-én : Éri bérletl7 az. Havi bérlet 17. A bűvös vadasz. Regényes opera 4 felvonásban. Zenéjét szer­zette: Weber K. Mária. Szövegét irta : Kind F. Fordította : Ormay F. Személyek : Ottokár herczeg — — — Mihályi Kuno, herczegi fővadászmester Szendrői Agata, leánya — — — Krammer T. Anna, Agata rokona — — Szoyer I. Gáspár, első vadászlegény— Ney D. Max, második vadászlegény — Kertész Remete — — — — — Kornai Kilián, gazdag paraszt — — Dalnoki Samuel, a fekete vadász — Kósa 1-ső 1 , , — — — Szalay KI. 2-ik nyoszolyo- Bakonyi 3-ik ) lear ,y Donáth Nyoszolyóleányok, vadászok, hajtók, parasztok, parasztr.ők, szellemek, a herczeg kísérete. Vezényli: Benkő Henrik, karmester. Kezdete 7 órakor, vége 10 órakor. A III. felvonás után 10 perez szünet. A dalmű szövegmagyarázata lapunk 6. oldalán található. Heti miisor: Hétfő: Otelló. — Kedd: Hunyadi László. — Szerda: Aida (Cucini Aiice vendégfellépté­vel). — Csütörtök: Berlichingen Götz. — Péntek: Nincs előadás. — Szombat: A denevér. — Vasárnap: A próféta (Cucini Alice vendégfelléptével). = A M. Klr. Opera összes előadásait a Telefon Hírmondó előfizetői otthon ingyen hall­gathatják = J4EJVIZETI SZÍNHÁZ. Budapest, vasárnap, 1903. február 1-én : Délután a'/2 órakor A bor. Falusi történet 3 felvonásban. Irta: Gárdonyi Géza. Személyek : Baracs Imre, földmives ... ... Gyfe'nes Baracs Matyi, az Imre öcscse Rózsahegyi Baracsné Szunyogh Juli, az Imre felesége ... ... Cs. Alszeghy I. Jancsi, a Baracsék kis fia ... Kóré Özv. Szunyoghné, a Juli anyja Györgyné Szunyogh Rózi, a Juli huga ... Ligeti J. Mihály, a Juli nagybátyja ... Gabányi Eszter, özvegyasszony ... ... Blaha L. Göre Gábor, biró... ... Újházi Göre Gáborné ... ... ... ... Vizváriné Durbints Pál, esküdt ... ... Vízvári Kátsa i ... ... Faludi Bige ' czigányok Narczisz Tepsi ) ... ... Kerekes Czeglédi Pál, kovács és állat­orvos ­Latabár Zsuzsi, Eszternek a cselédje... Keczeri I. Egy fiu Gálosi Kisbíró ... ... ... Paulay Este 7'/s órakor rendes helyárakka Lady Windermere legyezője. Szinmü 4 felvonásban. Irta: Wilde Oszkár. Fordította: Moly Tamás. Személyek: Nép. Történik két alföldi faluban. Az első és második felvonás Lepénden, a harmadik a szomszéd faluban. A darab szövegmagyarázata lapunk mellék­letén található. Lord Windermere — — — Mihályfi Lady Windermere, neje — Hegyesi M. Bervvick herczegné — — — Helvey L. Lady Agatha Carliste, leánya Paulay Erzsi Lady Plymdale — — — Szacsvayné Lady Jedburgh— — — — Paulayné Lady Stutfield — — — Meszlényi A. Mrs Cowper-Cobwper — — Boros F. Mrs Erlyunc— — — — Jászai M. Lord Augustus Lorton, a her- Gál czegné bátyja — — — Császár Lord Darlington — — —" Horváth Mr Dumby — — - - — Dezső Mr Cecil Graham — — — Náday B. Mr Hopper — — — — Munkácsi A. | Rosa, komorna i Lord Win- Abonyi Parker,komornyik j dermere-nál felvonás Lord Vendégek. Történik Londonban: az 1-ső, 2-ik és 4-ik Windermerenál, a 3-ik felvonás Lord Darlingtonnál. j A 2-ik felvonás bútorait Lingel Károly és fiai ezég szállította. Kezdete 7 1/í órakor, vége 10-kor. A darab szövegmagyarázata lapunk 7. olda­lán talalható. Heti műsor: Hétfő d. u.: Folt,a mely tisztit Este: Monna Vanna. — Kedd: Stuart Mária - Szerda Monna Vanna. — Csütörtök: Lady Windermere legyezője — Péntek: Annuska. - Szombat: Lady Windermere legyezője. — Vasárnap: Monna Vanna Steinház után a New-York kávéházba megyünk. Színház után a Hew-York kávéházba megyünk ^SS Ingyen példány. HEGYESI MARI. KRAMMER TERÉZ. CSÁSZÁR IMRE.

Next

/
Oldalképek
Tartalom