Murányi János szerk.: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2005. Társadalom-és Humántudományok (Csíkszereda, 2006)

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET - SZŐCS JÁNOS: A csíksomlyói gimnázium kisiskolája, elemi tagozata

Zsigmond (1742), a madéfalvi MlHÁLYFI István (1743), a szentgyörgyi SZABÓ M. (1744), míg az ezt követő 1745 - 1755-ös évtizedben a nőtlen HÓDOSI József deák gyakorolta a tanítói hivatást a kisiskolában. 10 Őket a ferences tanítók hosszú sora követte: P. SÁNTHA Péter* (1756-1759?), P. SZABÓ Lajos* (1760?), P. PÁLFI Domokos* (1761 - 1762?), P. RAFAIN Lu­kács* (1763 - 1765?), P. CSEDŐ László* (1766?), P. BOCSKOR Ádám* (1767 - 1768?), Fr. SALAMON Simon (1769- 1770). A biztos adataink 1770-től datálódnak: Fr. SZÁSZ Bonaventura (1771), Fr. (?) SÁNDOR Lázár (1772), Fr. FE­RENTZI Vitus (1773), Fr. BORBÉLY Absolon (1774 - 1776), Fr. FÜLÖP Fábián (1777), Fr. TIMA Boldizsár (1778 - 1779), Fr. CSATÓ Ambrus (1779 - 1781), P. KÁDÁR Rókus* (1781 - 1782?), P. GlSTL Ádám* (1781 - 1782?), P. KÜNA­GEL (RÜNAGEL?) Vilmos* (1781 - 1782?), P. CSEDŐ László* (1783?), P. CSO­MORTÁNI József* (1786 - 1787?), Fr. GÁSPÁR Paulin (1791), P. PLÜMEL Hen­rik (1792-1795), P. TOMPOS Szaniszló* (1794- 1796?), P. BÁLINTFI Alajos (1797), P. Csedő László (1797 - 1798) és P. SlMONFl Kreszcenc (1798-1799), P. BIRÓ Albert és P. Simonfi K. (1800-1801), P. Simonfi K. és P. SZABÓ Vince (1802), Fr. CAVALLA Lajos és P. JÁNOSI Kázmér (1803 - 1805), P. HORVÁTH Lázár* (1805?), Fr. PORTIK Károly (1806) és P. JÁNOSI Kázmér* (1806?), P. FERENTZI Bonavita és P. KOPACZ Patrícius (1807), P. FERENCZI Bonavita* (1808?), P. KEDVES Bálint és P. VERES Domokos (1809), P. AMBRUS Elek és P. MIHÁLYFFI József (1810-1811), P. FÓRIKA Kreszcenc és Fr. REPOSCHIN­SKY (ROGOSINTZKY?) Eleázár (1812), P. WlSKl István és P. MlCHLÁD Antal (1813), P. Wiski István és P. PÁSZTORI László F. (1814), P. Pásztori L. F. (1815), P. Pásztori L. F. és P. SzŐCS Dániel (1816), P. Szőcs Dániel és P. BARTALIS ... (1820), P. ESZASSZER (ELSASSER) József (1825), P. SZLOVATSEK Károly és P. ÁBRAHÁM Ignác (1826 - 1827) (...), P. WERESS Ignác és P. SÓ­LYOM Alajos (1830), P. Sólyom Alajos, Fr. TOUSÁN Ádám (1831), Fr. Tousán Ádám és Fr. KOVÁCS Ambrus (1832), P. NAGY Lukács és P. SZŐTS Ábel (?) (1833 - 1834), P. SÁNDOR Sámuel (1835), P. GYÖRFY Angelus és P. MÁRTON Pacifik (1837), P. FAZAKAS Pál (1838), P. GYÖRFY A. (1838), Fr. SzŐCS Linus és Fr. GRÖSSING Humilis (1839 - 1840), Fr. Grössing H. és Fr. Tousán Á. (1841), Fr. Grössing Humilis és P. TULIT Ignác (1842), Fr. BODÓ Jácintus és Fr. BLÁGA C. János (1843), P. VÁNCSA Gáspár és P. JÁNOSI Bálint (1844), Fr. (?) ANDRÁSI Román és Fr. (?) KOSZ Vince (1845), P. HOZÓ Bernard és P. DÁVID Antal (1846). (A csillaggal jelölt neveket és a kérdőjeles dátumokat BANDI Vazultól vettük át.) Nem vagyunk mindig bizonyosak afelől, miszerint az illető szerzetesek ténylegesen tanítottak is a kisiskolában. Lehetséges, hogy akkor a középiskola valamelyik alsó osztályát vezették!? 10 BANDI Vazul: í. m. 275-277; Csíksomlyói anyakönyvek. CsLt. 47/647, 648, 649, 650; Uo. 29/5/1735/38. „A Csíki Klastromnál Tanító Mester Adorján János" (1735. II. 26.).

Next

/
Oldalképek
Tartalom