Báró Forster Gyula: Magyarország műemlékei 2., A Műemlékek helyrajzi jegyzéke és irodalma (Budapest, 1905)

Magyarország műemlékeinek általános irodalma

Detrekővára. Báró Mednyánszky Alajos : Tud. Gyűjt. 1822. Képpel. Hormayer : Taschenbuch. X. 362. Ipolyi: Vas. Ujs. 1859. 41. Képpel. Hunfalvy J. : Mo. és Erd. Kép. II. 76. Werdenstetter Sz. rajzai. M. Biz. 1874. 17. Könyöki jel. és a vár felvételei. M. Biz. 1881. 78. 129. Rég. Társ. Évk. 1879. 178. Említve Arch. Ért. 1883. XXXII. A vár külső, belső képe. Vas. Ujs. 1886. 7. Mo. vm. Pozsony vm. 53. 530. Képe. 709. Detrekőváralja. Késő csúcsíves templomrom. Werdenstetter Sz. rajzai. M. Biz. 1874. 17. Jedlicska P. jel. és rajzai. M. Biz. 1874. 17. 23. Említve Arch. Ért. 1878. 197. H. I. Műeml. oszt. Arch. Ért. 1885. XXIX. VII. 34. 1.9. lí 1619. A kastélyban pacificale kereszt. Reperata Renovata 1774. felirattal. Arch. Ért. IX. 36. XIV. I. Jedlicska P.: M. Biz. 1874. 17. 23., 1875. 1. 13. Werdenstetter Sz. rajzai. M. Biz. 1879. 30. 32. 39. 69 86. 90. E. kiáll. k. 2380. Emeletes kastély kápolnával, lakatlan. , Jedlicska P. jel. M. Biz. 1901. 47. Kis-Kárp. Eml. II. 49. Detrekő-Csötörtök. R. k. templom. Közig. biz. jel. M. Biz. 1901. 167. Mo. vm. Pozsony vm. 52. A templom kepével, noha a szöveg szerint e községben nincs templom. Detrekő-Sz.-Miklós. Két r. k. templom. 1718. 1745. Mo. vm. Pozsony vm. 52. Vára. Régi képe. Bodehner 30. tábláján S.-Nicola feliratú kép (Gasp. Bouttas fecit aláírással), a háttérben egy hegyen romokat ábrázol. Lipszky : Repert. 641. lapján pedig Szent-Miklós (Detrekó'-) Blasenstein-Sankt-Niklas olvas­ható. Ezek alapján vélem e képen a sok Szent-Miklós nevű hely közül Detrekó'-Sz.-Miklós várat felismerni. Detrekő-Sz.-Péter. R. k. templom. 1600—1712. Mo. vm. Pozsony vm. 52. Szőlőművesek czéh-jelvénye. 1749. Mo. vm. Pozsony vm. 53—4. A pellengér-jelvény képével. Dévény-Újfalu. R. k. templom. Szentélye. XVI. sz. Közigazg. biz. jel. M. Biz. 1901. 167. Mo. vm. Pozsony vm. 54. Dienesdi. R. k. templom a XVIII. század közepéről. Régi fafeszület. Bibliai jeleneteket ábrázoló gobelin-maradvány, szó­székszőnyeg. Ipolyi : Arch. Közi. I. 72. Mo. vm. Pozsony vm. 50. Dimburg. XVI. vagy XVII. századi templom megnagyob­bítva. Mo. vm. Pozsony vm. 54. Dubova. R. k. pleb. templom. 1594. Jedlicska P. : Kis-Kárp. Eml. I. 313. Mo. vm. Pozsony vm. 55. Duna-Szerdahely. R. k. kéthajós pleb. templom a XV. századból, háromoldalú sanctuarium és nyolczoldalú gulatetős, négy kis saroktornyos toronynyal. Ipolyi : Arch. Közi. I. 74—6. Könyöki rajzai. M. Biz. 1878. 9. H. 1. : Műeml. oszt. 1885. XXIII. Mo. vm. Pozsonv vm. 56. Eberhard. A kastély kápolnája Szelepcsényi érsek idejéből. Az egykori templomos erőd árkainak nyomai a régi, végkép átalakított kastély körül. A faluban az út mellett álló földhányások. (A ha­gyomány szerint ezek a templomos erőd ma­radványai.) Ipolyi : Arch. Közi. I. 77—8. F.-Czinár: Mon. II. 169 — 70. Rupp : Mo. helyr. t. 188—9. Mo. vm. Pozsony vm. 57. A kastély képével. Dévény vára (Theben). Rom. Sándor István: Dévény váráról és Szvatoplukról. Sokféle. 1799. VI. 19. Hormayer : Taschenbuch. IX. 352. Báró Mednyánszky Alajos : Dévény várának omladékai. Tud. Gyűjt. 1820. X. 57. Képpel. Pannónia. 1821. 26. Képpel. Fényes E. : Mo. mai áll. II. 566. Fillér-Tár. I. 1834. 25. Képpel. Theben (Dévény) Panorama Oest. I. 1838. 139—44. Budapesti Viszhang. 1856. 20. sz. után Mittheil. d. C. Com. 1857. (II. J 218. Vas. Ujs. 1856. 28. Képpel. Haán Rezső: Divatcsarnok. 1859. 31. Hunfalvy J. : Mo. és Erd. Képekb. II. 73. Képpel. Ország Tükre. 1863. 22. Képpel. Haz. s a Külf. 1867. 48. Képpel. Mo. s a N.-világ. 1868. 198. Képpel. W—n: Vas. Ujs. 1870. 12. Képpel. Mo. Képekb. Szerk. Nagy Miklós. I. 1870. 70. 1. Könyöki: Rég. Társ. Évk. 1879. 178. Győri t. és r. füz. II. 120. Könyöki jel. és rajzai. M. Biz. 1881. 1. 9. 18. 29. 78. Említve Arch. Ért. 1883. XXXII. Hemann Gusztáv : Topográfiai viszonyok változása Dévény" vára körül. Ismertetve Századok. 1886. 848—9. Boncz Ö. : Arch. Ért. 1888. 443. Mo. vm. Pozsony vm. 53. Képekkel. 52. 502. 708. Renaiss. díszítésű biróbot. 1621. Pellengér-jelvény. Egyház-Gellye. Román ízlésű kéttornyú templom (át­alakítva) csúcsíves részletekkel. Mo. vm. Pozsony vm. 57. Csúcsíves szentségház. Csúcsíves ülőfülkék. Régi keresztelő-medencze. Renaiss. szenteltvíztartó. XVII. századi festmény „1692 ex voto ct Transil­vaniae 1619" érthetetlen felirattal. Balthazar Herold hat mich Gossen Aus feuer und hiez bin ich ge(f)lossen. I. Pressburg Anno 1648. feliratú harang. Morócz Susannna síremléke. 1683. Ipolyi : Arch. Közi. I. 79—85. Könyöki rajzai. M. Biz. 1878. 9. H. I. : Műeml. oszt. Arch. Ért. 1885. XXIII. Egyházkarcsa. R. k. templom. 1308. "^ 1 ?/ Mo. vm. Pozsony vm. 58. Eperjes. R. k. templom. 1748—50. Mo. vm Pozsony, vm. 58. Éleskő várrom. L. Bikszárd. Fehéregyháza. R. k. kápolna. 1740. Mo. vm. Pozsony vm. 58.

Next

/
Oldalképek
Tartalom