Mentényi Klára szerk.: Műemlékvédelmi Szemle 2004. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tájékoztatója (Budapest, 2004)

TANULMÁNY - Józsa Judit: A Stáhly utca 15. szám alatti ház Budapesten

kelt, már csak azért is, mert teljesen eltereli a figyelmet az udvar végét lezáró, nem túl esztétikus tűzfalról. Megjegyezhetjük, hogy ezeket az üvegfalakat csak az építési engedély előírása alapján, utólag találta ki és tervezte meg Fodor Gyula, de a probléma találé­kony megoldása kifejezetten emeli az építmény hatását. Úgy látszik azonban, hogy Fodor egyedül a Stáhly utcai ingatlanon alkalmazta ezt a kialakítást, későbbi épületein a lépcső­házakat zártan építette, és általában ajtókkal választotta el az udvarok folyosójától, mint azt az 1907-ben emelt Steinhardt-udvarral kapcsolatban már említettük. Ugyancsak zárt Fodor Gyula lépcsőháza a szintén 1907-ben épült Haller-házban, a Gyulai Pál utca ló­ban, és nincs üveg védőfal az úgynevezett „Arany Sas-udvarban," az Üllői út 14. szám alatt sem, amely pedig 1905-1907-ben készült el. A Stáhly utca 15-ben a lépcsőkön fölfelé haladva a szecessziós kovácsoltvas korláto­kat erre-arra gömbölyödő ágakból kinövő, különböző nagyságú, művészien megterve­zett kígyózó indadíszek és ennek levelei élénkítik. Egy-egy rácson összesen tíz-tíz változó méretű, más-más módon elhelyezett levél a korlátot változatossá és nagyon megnyerővé teszi. (13. ábra) Emeletenként a fordulóknál levőkkel együtt 86 levelet számolhatunk meg. Ezek a levelek a kapun látott nagybogyós ágakétól kifejezetten eltérő fajúak, viszont egy­neműek a lépcsőház fordulóiban felbukkanó, nagy, 90 centiméter átmérőjű, kerek ablako­kat védő rácsok négy-négy levelével. így tehát a lépcsőháznak teljesen egységes növényze­te van, mégpedig összesen 94 levéllel emeletenként, a III. emelet esetében 103 levéllel. 25 Jellemző az épület reprezentatív jellegére, hogy a lépcsőházban eredetileg szőnyeg futott fel az emeletekre, amit jól mutat a szőnyeget valaha leszorító fémrudak foglalata. Az emeletekre felérve, a lépcsőház mindkét oldalán, fent konzolként ismét találko­zunk a szecessziós női fej változataival. (14. ábra) Ezek kisebbek, éppen életnagy­ságúak és hajukba három-három kerek tölcsérű mályvára vagy pipacsra emlékez­tető, nagy virágot szúrtak, állukat kétoldalt szalag keretezi. A lépcsőház mennyezetén az egykori csillár körül körbefutó indán érett szőlőfürtöket látunk. A lépcsőházból az udvari folyósok­ra érkezve a lépcsőháztól eltérő, enyhén görbülő, inkább mértani díszítésű korlá­tot találunk. Az udvari ablakok és ajtók a homlokzattól eltérően modern, sima négyszögletű keretűek. Az ebédlőablakok majdnem négyzetes alakúak, a cselédszo­bák ablakai az ebédlőablakoknak ponto­14. Budapest, VIII. Stáhly utca 15. Szecessziós női fej és tábla a lépcsőház III. emeleti pihenőjénél. Fotó: Csontos Jolán, 2001.

Next

/
Oldalképek
Tartalom