F. Mentényi Klára szerk.: Műemlékvédelmi Szemle 1996/1. szám Az Országos Műemléki Felügyelőség tájékoztatója (Budapest, 1996)

ELMÉLET - Lővei Pál: A közelmúlt emlékeinek műemléki védelméről

lékmúzeumok hivatottak őrizni, ahogy azt Császár is írja. Ha azonban a kizárólag ilyen szempont­ból műemlékké nyilvánított emlékeket töröljük is a jegyzékből (ez részben már megtörtént, több eset folyamatban van), az ezáltal alig csökkentett számú „maradék" műemlék még kivétel nélkül történeti emlék marad, a történetileg alakult anyagi kultúra egy speciális részletének, az épített kör­nyezetnek a történetiség különböző szempontjai figyelembevételével kiválasztott emléke. A kivá­lasztás szempontjai során természetesen figyelembe lehet venni személyi vonatkozásokat is, a ter­vezőnek, az. építőnek, az építtetőnek az épület létrehozása érdekében kifejtett erőfeszítéseit, művé­szi invencióját vagy mecénási gondoskodását, de ezeknek a műemlékké nyilvánítás során vizsgál­ható tevékenységeknek mindig az épületre kell irányulniuk. FÜGGELÉK Műemléki védelemre javasolt, 1945 után emelt épületek Az alábbi jegyzék két művészettörténész javaslata. Összeállítására részben az építészeti szakirodalom alap­ján, részben az időszak egyes korszakait felölelő kutatások nyomán, részben pedig autopszián alapuló egyé­ni véleményalkotás alapján került sor. Igyekeztünk minél nagyobb emlékanyag áttekintésére alapozni javas­latainkat, de ismereteink hiányosságából fakadóan jóval több szakember bevonására lenne a későbbiekben szükség. Bizonyosan sok finomítani, bővíteni, javítani való akad a listán. Nem igazán értünk például az ipar és mezőgazdaság emlékeihez, átfogó vizsgálatok lennének szükségesek a lakótelepek lakóháztípusainak vé­dési javaslatához, a nagyszámú iskolaépület, egészségügyi intézmény és áruház értékeléséhez, helyszíni le­járások nélkül nem lehet dönteni a vendéglátóipar emlékanyagáról, konzultálni kellene közlekedési szakem­berekkel. A felsorolt épületek jelenlegi állapotáról, a műemléki értéket esetenként negatívan befolyásoló át­építésekről sok esetben nincs információnk. A tervezők többsége életrajzi adatainak közlésével annak mérlegeléséhez kívánunk segítséget nyújtani az olvasónak, hogy milyen mértékű beavatkozást szenvedne el „az élő építész alkotása ne legyen műemlék" ma hatályban lévő elve. A keletkezési évszámok tájékoztató jellegűek, a szakirodalomban ugyanis sokszor ellentmondásos adatok találhatók: általában megpróbáltuk a tervezés kezdetétől a kivitelezés befejezéséig tartó időszakot jelezni. Budapest, Gellért-hegy, Felszabadulási Emlékmű: 1947, Kisfaludi Stróbl Zsigmond Budapest XIII., Élmunkás (ma Lehel) téri lakóházak: 1947-1948, Schall József (1913-1989) és Piszer István Budapest II., Fő utca, Duna-parti pontház: 1947-1948, Németh Pál (1913-1995), Szilágyi Jenő, Schultéty Já­nos (1925-) Budapest VI., Dózsa György úti „szakszervezeti tömb" együttese: - Gorkij (ma Városligeti) fasor 46-48., a Bányász Szakszervezet székháza (az. egykori Lipótvárosi Kaszinó nyári épületének teljes átalakítása): 1947-1948, Szrogh György (1915-) - Dózsa György út 84/a, volt MÉMOSZ-székház: 1946-1950, Gádoros Lajos (1910-1991), Perényi Imre (1913-), Preisich Gábor (1909-), Szrogh György (1915-) - a Fasor felőli részen előtte álló, még a há­ború előtt készült és ide 1954-ben áthelyezett építőmunkás-szoborral (Lányi Dezső) - Dózsa György út 84/b, SZOT-székház (az 1910 körül épült volt Park szálló teljes átalakítása): 1948, ifj. Fischer Tibor - előtte Bokros Birman Dezső ifjú vasmunkást ábrázoló szobra (1948) - Dózsa György út 84/c. Budapest XVIII., Ferihegyi repülőtér felvételi épületének középső utascsarnoka és irányítótornyai: 1939­1950, ifj. Dávid Károly (1903-1974) Budapest XII.-IL, Úttörővasút (ma Gyermekvasút), 1948-1949: - hűvösvölgyi végállomás: Zachradniczky János - Ságvári-ligeti (ma Szépjuhászné) állomás: Fodor Jenő, Simonovics József Budapest XXL, Béke tér (Csepel), függőfolyosós lakóház: 1949, Gádoros Lajos (1910-1991) - esetleg az. 1947-1949-ben épült, XIII., Béke téri vagy az 1948-ban emelt salgótarjáni változata védendő

Next

/
Oldalképek
Tartalom