Bardoly István szerk.: Etűdök Tanulmányok Granasztóiné Györffy Katalin tiszteletére (Budapest, 2004)

Hokkyné Sallay Marianne: Kedves Kata!

Kedves Kata! Hokkyné Sallay Marienne A száraz életrajzi adatok igazolják, hogy Granasztóiné Györffy Katalin művé­szettörténész, 36 éve került kapcsolatba a műemlékvédelemmel. Ha az első években csak külső, megbízott munkatársként is, de közel négy évtizedes szak­mai tevékenysége összefonódik kulturális örökségünk építészeti és a hozzájuk tartozó képzőművészeti emlékek kutatásával, feldolgozásával, helyreállításá­val. 1974-ben lett az akkori Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség munka­társa és ettől az időtől kezdve egészen nyugdíjba menetelemig együtt dolgoz­tunk. Kitűnő munkatárs volt, megbízható, pontos, alapos szakmai felkészült­séggel. Az Entz Géza vezette Tudományos Osztályhoz tartozó restaurátor cso­portok irányítása, a festő és szobrászati restaurálások felügyelete, akkor már az én feladatom volt. Ebbe a munkába kapcsolódott be Kata, a képzőművészeti restaurálások művészettörténeti, tudományos előkészítését végezve. 1977-ig - ebben az évben nyugdíjazták Entz Gézát és bíztak meg engem az osztály vezetésével - együtt ültünk a hivatal legkisebb szobájában. Csak jó emlékeim vannak ezekből az évekből. Granasztói Kata egyike volt legjobb munkatársa­imnak 1977 után is. Korábbi feladataim egy részét átvette (pl. a restaurátor zsűrikben való részvételt), mindig számíthattam rá és tudtam, hogy a rábízott feladatokat kiváló színvonalon végzi. Hamarosan az is nyilvánvalóvá vált előttem, hogy a maga halk, csendes módján, igen határozott elképzeléseit kitartó munkával megvalósítani tudó, koncepciózus szakember. 1984-ben, amikor az addig önálló Gyűjteményi Osz­tályt (az 1872-óta fennálló s gyarapodó, alapvető fontosságú tudományos do­kumentumokat őrző Tervtár, Könyvtár, Fotótár tartozott ehhez az egységhez) megszüntették, és a Tudományos Osztályhoz csatolták, az ún. Gyűjteményi Csoport vezetőjének Katát javasoltam s szerencsére az igazgatóság elfogadta, s támogatta ezt az ötletemet. A meglehetősen „mostoha" állapotban lévő gyűj­temények korszerűbb elhelyezése, az anyag restaurálása, feldolgozása, számí­tógépes nyilvántartása összetett, nagy szakmai és szervezési tudást igénylő feladat volt. És ha nem is gyorsan, de az évek feszített és következetes munkája eredménnyel járt. Mindez, nem kis mértékben Granasztói Kata érdeme.

Next

/
Oldalképek
Tartalom