Bardoly István és László Csaba szerk.: Koppány Tibor Hetvenedik Születésnapjára (Művészettörténet - műemlékvédelem 10. Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1998)

Haris Andrea: Telkek és tulajdonosok. A pápai „Hoszu uttza” krónikája a 17-18. században

367. P. 1216. 23. cs. capsa 60. N. 325. p. 95. 368. P. 1216. 23. cs. capsa 60. N. 325. p. 95. 369. P. 1216. 27. cs. capsa 62. N. 1. 370. P. 1216. 21. cs. capsa 60. N. 39. p. 60-61. 371. P. 1216. 23. cs. capsa 60. N. 330. p. 8. 372. N. 67/b. oklevél alapján 373. P. 125. 374. P. 125. 375. N. 67/b. oklevél alapján 376. N. 66-os oklevél alapján 377. N. 66-os oklevél alapján 378. Liszkay No. 30. 379. P. 125. 380. P. 125. 381. N. 68-as oklevél alapján 382. N. 69-es oklevél alapján 383. P. 1216. 23. cs. capsa 60. N. 325. p. 98. 384. MOL Gyulai Gaál cs. lt. 2. cs. 1767. N. 1. Az oklevél szereplőire az ad magyarázatot, hogy Vízkeleti Éva testvére Vízkelety Fruzsina volt, akinek Mezőszegedi Gáspárral való házasságából származik Szegedi Magdolna, Acsády Pál felesége és Szegedi Éva Somogyi Miklós felesége. Az azonban nem tisztázott, hogy a Kutassy ill. Orosszonyi örökség, hogyan került a Vízkelety-család birtokába. A fenti levéltári adatért és a geneológiai adatok összeállításáért Koppány Tibornak tartozom köszö­nettel. 385. P. 1216. 27. cs. capsa 62. N. 1. 386. P. 1216. 20. cs. capsa 59. N. 180. 1801-es összeállítás a telek történetéről az Acsády-család leszárma­zási genealógiájával 387. Cs, Dobrovits 73. szerint a pápai uradalmi kiadási jegyzékben 1753-54 között nagyobb pénzösszeg­gel szerepel a Griff-fogadó. Az uradalom építőmestere akkor: Leonard Helbersdorfer volt. A fo­gadó 1750-es évekbeni felépülése - amelyet az épület 1985-1995-ös műemléki kutatása is alátá­masztott - némileg ellentmond az örökösök 10-20 évvel későbbi kifizetésével, de feltételezzük, hogy a tisztázatlan tulajdonviszonyok miatt még közel 20 év múlva is jelentkeztek örökösök az ura­dalomnál, ami miatt 1801-ben készült az uradalmi levéltár levéltárosa által egy összeállítás a ház tulajdonosairól és a levéltárban található okiratokról. Id.: P. 1216. 20. cs. capsa 59. N. 180. Sajná­latos módon a hivatkozott oklevelek szinte mindegyike a pápai levéltár azon capsaiban volt, ami azóta elpusztult. 388. Esterházy levéltár. Cseklészi ág levéltára, Szlovák Állami Levéltár (MOL Mikrofilmtár) C-531. Kutató: Détshy Mihály 389. 67/b. oklevél alapján 390. P. 125. 391. P. 125. 392. P. 1216. 23. cs. capsa 60. N. 325. p. 99. 393. N. 69-es oklevél alapján 394. Veszprém. Laczkó Dezső Múzeum, Helytörténetei Adattár 9894-68. Győri kápt. lt. Bev. jk. 14.551.1. 395. P. 1216. 27. cs. capsa 62. N.l. 396. P. 1216. 21. cs. capsa 60. N. 39. p. 60-61. és 23. cs. capsa 60. N. 330. p. 8. valamint 21. cs. capsa 60. N. 63. p. 227. 397. P. 125. 398. P. 125. 399. N. 68-as oklevél alapján 400. P. 1216. 23. cs. capsa 60. N. 325. p. 100. 401. P. 1216. 27. cs. capsa 62. N. 1. 402. P. 125. 403. P. 125. Az N. 70., 71., 71 1/2 telek az adatok alaján 1660-ban még egy telek és 1/2 telek méretű volt. 404. N. 71-es oklevél alapján 405. P. 1216. 27. cs. capsa 62. N. 1. 406. P. 1216. 21. cs. capsa 60. N. 39. p. 60-61. 407. P. 1216. 21. cs. capsa 63. N. 56.

Next

/
Oldalképek
Tartalom