Koppány Tibor: A Balaton környékének műemlékei (Művészettörténet - műemlékvédelem 3 Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1993)

Műemlékek - V. Balatonboglártól Siófokig

köríves, boltozott szentélyből áll. Nyugati bejárata előtt két alacsony, falazott oszlopon előtető ül. A hajó nyugati végében levő kis karzat felett a tetőből fa harangtorony emel­kedik Diadalívének vállkövei sárkányos és indadíszítésűek alaprajzán kívül ezek is bi­zonyítják Árpád-kori eredetét. Berendezése legutóbbi helyreállítása alkalmával készült. A tihanyi apátsághoz tartozó Teleki Szt. András-plébániatemplomról 1271-tól a 15. századig maradtak írott adatok. A török hódoltság idején eléggé elpusztult épületet elő­ször református templom céljára hozták rendbe. A földesúr tihanyi apát 1745-ben vette vissza tőlük és 1750-1751-ben mai formájában építtette fel. 1763-ban oltárt készíttettek benne egy fehérvári képfaragóval és festővel. Az 1900-as évek elején építtették nyugati előterét, amikor az eredeti déli kaput befalazva a mait nyitották. 1971-1973-ban az OMF állította helyre. (Védett műemlék.) ZALA R. k. templom. Középkori eredetű, nyugati toronnyal épült, hajója egyből tszakaszos, nyújtott szentélye félköríves. ívesen oromzatos nyugati homlokzatán és tornyán egysze­rű késő barokk vakolatarchitektúra van, a tornyot órapárkányon ülő hagymasisak fedi. Sima déli homokzatán három ablak. Barokk főoltárán Zichy Mihály Krisztus a kereszten képe. Zala a középkorban is templomos hely volt, Szt. Kozma és Dámján tiszteletére emelt templomáról 1278-tól tudunk. Papja a 14. század eleji pápai tizedjegyzékekben szerepel. A mai templom homlokzatainak 1976-ban végzett tatarozása alkalmával a déli homlokzaton román kori kapu és felette három ks ablak részletei kerültek elő, amelye­ket azonban levakoltak. Ezek szerint a már 1764-ben barokk átépítésben használt temp­lomot középkori falainak felhasználásával építtették mai formájára 1775-ben a kegyúr Zichyek. (Műemlékleg védett.) Zichy Mihály Múzeum, Zichy Mihály u. 20. Romantikus átépítésű, részben késő ba­rokk részben kasszicista földszintes kúria, amelyhez az utca túlsó oldalán nagyobb kert tartozik L alaprajzú, hosszabb szárnya két-, a rövidebb egytraktusos. Homlokzatai részletek nélküliek csupán az udvari oldal közepén levő háromtengelyes, zárt tornác a hozzá két oldalról felvezető lépcsővel díszíti az ezen és a hozzá csatlakozó részeken lát­ható romantikus architektúrával. A művész szülőháza jelenleg Zichy Mihály emlékmú­zeuma, egy részében pedig lakások vannak. (Védett műemlék) ZAMÁRDI R. k. templom. Homlokzati tornyos, háromboltszakaszos hajóval és sokszög záródású szentéllyel épített barokk templom. Homlokzatain lábazat és fejezet nélküli sima falsá­vok közti mezőkben lant alakú ablakok vannak, kétemeletes tornyán órapárkány felett kasszicista sisak ül. Belsejében rokokó főoltár, szószék és keresztkút, valamint Bosnyák Mártonné Niczky Judit vörös márvány kasszicista sírköve. A középkorban több részből álló falu papját először 1233-ban említik és a 14. század eleji pápai tizedjegyzékekben is szerepel. Az egyik településrészt 1342-ben temploma nyomán Egyházaszamárdnak nevezték. A hódoltság idején elpusztult, leomlott templo-

Next

/
Oldalképek
Tartalom