Váliné Pogány Jolán szerk.: Az örökség hagyományozása Könyöki József műemlékfelmérései 1869-1890 (Forráskiadványok Budapest, 2000)

Katalógus. Összeállította: Váliné Pogány Jolán

209.7. vár: részletrajz - vízszintes záradéké, ornamentálís díszítésű, feliratos, évszámos kapu kőkeretet, festett nézetrajz belerajzolt metszetvonalakkal; M = 1:10 szignó j. I. : Könyöki fekete tus, rózsaszín, sárga, kék akv. rp. kart. méret: 368 mm x 254 mm, 442 mm x 328 mm előlap felirat k. f.: 5. Zólyomliptse, Zólyom Megye, beszterczebányai járás; jelzés b. f.: 15. sz, 1889.; jelzés j. I.: OMF Tetvtár p. K8516, hátlap jelzés k: kerek MOB p. rep. neg.: OMvH Fotótár Itsz. 170.235. OMvH Tervtár Itsz. K 8516.; MOB irattár 1889/15. 209.8. templom szentély: alaprajz, részletrajzok a. alaprajz; M = 1 ; 100 b. kelet-nyugati metszetrajz; M = 1:100 c. geometrikus díszítésű faloszlopköteg, bordaindítással, nézetrajz c1. faloszlopköteg Pordaindítással, részlet, oldalnézet (c. alatti ábrához) d. borda, metszetrajz e. támpillér, oldalnézet f. geometrikus és figurális díszítésű faloszlopköteg bordain­dítással, nézetrajz g. figurális díszítésű bordacsomóponti zárókő, nézetrajz h. ornamentálís díszítésű bordacsomóponti zárókő, nézetrajz i. fiatornyos, szamárhátíves, vakmérműves szentségház (töredékes), nézetrajz; M = 1:10 szignó j. f. a rajzon: Könyöki fekete tus rp. kart. méret: 385 mm x 562 mm. 500 mm x 657 mm előlap felírat b. f. a rajzon: 6. Zólyomliptse, Zólyom Megye, beszterczebányai járás; jelzés b. f.: 15. sz. 1889.; jelzés j. f. OMF p. K8519. hátlap jelzés k: kerek MOB p. rep. neg.: OMvH Fotótár Itsz, 170.224, OMvH Tervtár Itsz, K 8519.; MOB irattár 1889/15. 210. ZSIBRITÓ, R. K. TEMPLOM (Hont vm.; Zibritov, okr. krupina, Szlovákia) 210.1. törzsív A törzsív részéén kitöltött, a helyrajzi adatokat tartalmazza, a le­írásra hivatkozik. Felvett mellékletek: „rajz: 1, leírás: 1" szignó, dátum a hátlapon: könyöki József tanár, Pozsonban 1887 évi december hóban, fekete tinta, törzsív előlap felirat: Zsibritó templom.; jelzés b. f.: 4. sz. 1888.; jelzés j. I.: OMF Tervtár p. K 8528. OMvH Tervtár Itsz. k 8528.: MOB irattár 1888/4. 210.2. leírás „A falú középen egy lejtőn áll a régi erősített templom. Ennek csak falai állanak még és a szentélyben látszanak gerincek nyomai, melyek egyszerűen a falra futnak le és profiljuk a 15. századra mutat. APIak és ajtóbéletek elpusztultak, Az udvar falai is, már alig egy méter magasak, Az udvar délkeleti szög­letén áll az erős, kerek torony. Az udvar déli falát erős pillér tá­masztja. Az összes falak sárgás mészkőből valók. Zsibritó a Csabráki uradalomhoz tartozik." szignó, dátum: Könyöki, Pozsony, 1887 évi december hóban, előlap felirat: Zsibritó MOB irattar 1888/4. 210.3. alaprajz - a templom és a körítőfal sematikus alaprajza; M = 1:200 szignó j. I. : Könyöki fekete tus rp. kart. méret: 255 mm x 337 mm, 348 mm x 437 mm előlap felirat k. f.: Zsibritó, korponai járás, hont Megye; jelzés b, f.: 4. sz. 1888.; jelzés j. I.: OMF Tervtár p. K 8529. hátlap jelzés k: kerek MOB p. rep. neg.: OMvH Fotótár Itsz. 135.635. OMvH Tervtár Itsz. K 8529.; MOB Irattár 1888/4. 211. ZSOLNA, R. K. TEMPLOM (Trencsén vm.; Zilina, okr. Zilina, Szlovákia) 211.1. törzsív A törzsív kitöltött: „Átidomított csúcsíves templom, a b, alatti to­rony a templomba van beépítve, a c alatti torony a lőrőzsdés védfal délnyugati részén áll. A rondellákat ott létem alkalmával láttam, leromboltatni, A e alatti harangtorony első emeletébe, a vastagfal délkeleti részébe lévő kőlépcsőkön érünk; a torony földszinti boltozata csúcsíves alakú, gerinczek nélkül, Vegyes anyag. Átidomított csúcsíves épület. Jó karóan van. Zsolnától mintegy negyed óra járásra van egy kerek apsissal ellátott ro­mán templomocska /: Sz. István templom:/ melyről mint érte­sültem Drahotuszky kanonok már jelentést tett. A d alatt látha­tó czímer a zsolnai templomban létező 17dik végebői szárma­zó cziboriumon van vésve." Felvett mellékletek: „rajz: 1 "

Next

/
Oldalképek
Tartalom