Magyar Műemlékvédelem 1991-2000 (Országos Műemléki Felügyelőség Kiadványai 12. Budapest, 2005)

VIII. TELEPÜLÉSEK, MŰEMLÉKEK, MŰEMLÉKEGYÜTTESEK (4178-11132.)

nek megmentése érdekében tett építészeti - műszaki beavat­kozások. = Műemlékvédelem, 41,1997,1. 26-28., ill. NOVÁKI GYULA - BARÁZ CSABA: Őskori és középkori erő­dített telepek, várak Heves megye Mátrán kívüli területén. > 3058. 7430. RETKES ATTILA: Feldebrő szerény, de méltó ünneplés­re készül. = MH 1995. szeptember 12.14., ill. FELDIOARA > FÖLDVÁR FELEK [FELEAC] - ortodox templom MIKLÓSI-SIKES CSABA: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. FELNÉMET - Almárvölgy: pálos kolostor 7431. FODOR LÁSZLÓ: A Felnémet-Almárvölgyi Mária Mag­dolna kolostor feltárásának eredményei. In: Varia Paulina. I. Pálos rendtörténeti tanulmányok. Szerk. Sarbak Gábor. Csorna, Árva Vince, 1994.165-170., ill. FELSÖAHA [HORNY] - műemlékek 7432. JÓKAI MÁRIA - MOTESÍKY ÁRPÁD - RESKO SÁNDOR: Felsöaha. Látnivalók. Komárom, Komáromi Nyomda és Ki­adó Kft., 1999. 24 p., ill. (Honismereti kiskönyvtár, 106.) FELSŐBÁNYA [BAIA SPRIE] - műemlékek 7433. Felsőbányai kalauz. Szerk. Máriás József. Nagybánya, Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület, 1998.112 p., ill. (EMKE füzetek, 15/16.) 7434. HITTER FERENC: Város a Möns Médius alatt. II. Építé­szeti emlékek. = Partium, 3,1996,3. 9., ill. FELSŐCSENÁTON [CERNATU DE SUS] - Csonkavár FERENCZI SÁNDOR: Régészeti kutatások Háromszék megye váraiban. > 2642. FELSŐFARKADIN [FÄRCÄDIN] - udvarház ENTZ GÉZA: A hátszegi nemesi udvarházak kincsei. > 2616. FELSŐGÖD - r. k. templom 7435. PILISMARÓTI BOZÓKY GYULA: A felsőgödi Jézus Szíve templom építésének története, 1923-1925. [Göd], R. k. Egy­házközség, [2000]. 232 p., ill. FELSŐJESZEN [TURCIANSKE JASENO] - Szent Margit-templom 7436. GÉCZOVÁ, ZUZANA - PLEKANEC, VLADIMÍR: Stredoveké nástenné malby v Kostole svátej Margity v Turcianskom Jasene. = Pamiatky a múzea, 1998,1.24-27, ill. 7437. PLEKANEC, VLADIMÍR - GÉCZOVÁ, ZUZANA: Res­taurovanie stredovekych malieb a gotickych omietok v Kostole sv. Margity v Turcianskom Jasene. In: Renovatio. Red. Katarína Kosová. Bratislava, 1998. 4-11., ill. 7438. Restaurovanie gotickych nástennych malieb v Kostole sv. Margity v Turcianskom Jasene. = Pamiatky a múzeá, 2000,3. 71-72., ill. FELSŐLÖVŐ [OBERSCHÜTZEN] - r. k. plébániatemplom KERNY TERÉZIA: Néhány dunántúli Szent László ábrázolás­ról. > 127. FELSŐMARÁC - Árpád-kori utak 7439. BALOGH JÁNOS: Kora Árpád-kori utak emléke Felső­marác határában. = Vasi Honismereti Közlemények, 1994,2. 50-52. FELSŐÖRS - prépostsági templom 7440. ERDEI FERENC: Felsőörs. Prépostsági templom. 2. átdolg. kiad. [Budapest], TKM Egyesület, 1998.16 p., ill. (Tá­jak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 118.) KÖRMENDY JÓZSEF: Adalékok a felsőörsi Árpád-kori pré­postsági templom kutatásának történetéhez. Naplójegyzetek. > 5 8. 7441. TÓTH SÁNDOR: A felsőörsi préposti templom nyugati kapuja. = Műemlékvédelmi Szemle, 10, 2000,1/2.53-76., ill. FELSŐREGMEC - ref. templom 7442. FELD ISTVÁN: Felsőregmec. Református templom. [Bu­dapest], TKM Egyesület, 1999.16 p., ill. (Tájak, korok, múze­umok kiskönyvtára, 610.) FELSŐSÓFALVA [OCNA DE Sus] - ref. templom MADÁR ILONA: A Sóvidék vallásossága. > 2932. FELSŐSZECSE [HORNÁ SEC] - műemlékek 7443. RESKO SÁNDOR: Felsőszecse 1355-2000. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., 2000.16 p., ill. (Honisme­reti kiskönyvtár, 178.) FELSŐSZELI [HORNÉ SALIBY] - műemlékek 7444. RESKO, ALEXANDER - DOBOSSY, PAVOL: Felsőszeli. Ne­vezetességek. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., 2000.16 p., ill. (Honismereti kiskönyvtár, 133.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom