Porkoláb László: Források Diósgyőr-Vasgyár történetéhez 1770-1919 (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 12; Miskolc, 2003)

Ebből lehet következtetni, hogy mily óriási teleppé növi ki magát, a már most is országhírű és elsőrendű vasgyár és mily helyesen cselekedett a kormány, mi­dőn a nagy jövőnek elébe néző intézményt habár a legnagyobb áldozattal is a tökély legfőbb fokára igyekszik emelni, ami a mostani kitűnő férfiak vezetése és lankadatlan munkássága által biztosan várható és így a sok befektetett tőke után bő kamatozásra lehet számot tartani. Borsod, 1884. november 26. 431. Idomacél-öntvénygyártás bevezetése 1884-1888-ban Magyarországon túltermelési válság lépett fel, amely az 1882. évi párizsi tőzsdeösszeomlással megindult kapitalista túltermelési válság ma­gyarországi hulláma volt. A válság 1884-ben a diósgyőri gyárban még nem érez­tette hatását, acélsínekben és kapcsolódó anyagokban egész éven át nagy volt a kereslet, ezért tökéletesítették a sínszegek, csavarok és szegecsek gyártásához szükséges berendezéseket és a gyártási módszereket. Tovább bővült a gyár pro­filja, 1884-ben bevezették az idom acélöntvények gyártását. Az első esztendőben gyártott mennyiség 9 tonnát tett ki. A Martin-acélmű mellett épített acélöntöde berendezése ezzel kezdetét vette, és kifejlődött egy olyan gyártási profil, mely hivatott volt az addig importból fedezett gépipari be­rendezések gyártását átvenni és fejleszteni az import megszüntetése érdekében. Közben azonban ismét elérkezett az 1885. évi költségvetés tárgyalásának az időpontja, és a pénzügyi bizottságban - függetlenül attól, hogy a gyár 1882-től kezdve állandóan emelkedő nyereséggel zárta az évet - ismét felvetődött a meg­szüntetés vagy bérbeadás kérdése. Ld. 485. Kiszely Gyula: 1867-1899. 1885 432. Leég a vasgyár F. hó 19-én, vagyis vasárnap délután 5 óra előtt azon rémhír verte fel váro­sunk lakosságát, hogy a diósgyőri vasgyár ég. Sokan, különösen azok, akik ismer­ték e nagy kiterjedésű vasgyár berendezését, az újkor vívmányaival ellátott, sok tekintetben remek szerkezetét, s tudták azt, hogy a gyárnak vízvezetéke is van, nem akartak hitelt adni a leverő hírnek. Azonban a hír mégis igaz volt. A gyár­nak egy része a túlnyomó vasszerkezet mellett leégett. Tűzoltóink, élükön Eötvös Lajos önk. tűzoltóval, nem törődve semmi veszély­lyel, az égő részeket mindannyiszor leverték, vízzel borították, s ezáltal az épüle­teket, sőt az egész telepet nagy veszélytől mentették meg. Az anyagraktárban ugyanis a gyár összes alkatrészeinek formázó mintáján kívül nagy mennyiségű lőpor és dynamit is volt elhelyezve, melyek ha felrobbannak, emberéletben is bizonyosan nagy kárt okoznak. A mentési munkálatoknál tevékeny részt vettek Melczer Gyula alispán és Molnár Emil szolgabíró. A kár egyenlőre biztosan meg nem állapítható. Lehet, hogy nem lesz több 2­300.000 frt-nál, azonban felemelkedhetik egy millióig is. Ld. 437. Borsod, 1885. 16. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom