Dr. Kubassek János szerk.: Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 13. (Magyar földrajzi gyűjtemény; Érd, 1994)

ÉRTEKEZÉSEK - Dr. Deák Antal András: L. F. Marsigli Duna-monográfiájának eredettörténete

A selmeci rézbányák ábrázolása a III. könyvéből A. telér; B. épületek, melyekbe az érc érkezik; C. a tó, melybe a vizet összegyűjtik; D. a tárnák; E. a gép, mely a déli begy kénes vizét emeli ki; E a gép, mely a „Roth" nevű északi hegy kénes vizét emeli ki; 1-9. az emberek által működtetett szivattyúk a „Stol"-nak nevezett tárnákban. gáltattak arra vonatkozóan, hogy miként készül­hetett a „Danubius Pannonico-Mysicus", de tá­volról sem teljes még a kép. Talán a közeljövő­ben módom nyílik még Marsigli levelezését mélyebben megismerni. Akkor fény derülhet arra is, hogy ki volt az a bolognai mester, aki az ásványokról szóló részt véste rézbe. Lelio TRION­FETTI [24] közvetített ez ügyben a mester és Marsigli között. [25], az már biztos, de valamennyi meg­lévő, Marsiglihoz írt levelét nem tudtam megis­merni. Ugyanígy felderítésre vár még CASSINI­val [26] folytatott levelezése, aki a csillagászati helymeghatározás kérdéseiről és a Jupiter helyének észleléseiről ír. Cassini segítségéről könyvében maga Marsigli is említést tesz [27]. Tudományos szempontból fontosak Dome­nico GUGI. JELMINI [28] levelei is, aki pl. leraj­zolta és elmagyarázta Marsiglinak a vízsebesség mérésének technikáját, valamint az asztronómi­ai helymeghatározás módjáról és botanikai kérdésekről írt [29]. Ugyancsak fontosak lehetnek Marcello MALPIGHI [30] levelei is, akivel Marsigli terveit és gondjait is megosztotta. Egy dicsőítő ódát és Zrínyi Miklós geneoló­giáját küldte meg Marsiglinak Paulus RITTER [31] Zágrábból, aki könyvének kiadásához szeretett volna Marsigli közvetítésével a császár­tól pénzt kapni. Még sokáig lehetne sorolni azoknak a nevét, akik Marsiglinak könyvekkel, bibliográfiákkal, tudományos kérdések megválaszolásával és könyve ábráinak elkészítésével segítségére voltak. A „Danubius Pannonico-Mysicus" létre­jöttének körülményeit ezért is olyan nehéz tisz­tázni. A nürnbergi mesterek által végzett mun­kának felderítését csak az első lépésnek tekint­hetjük ebbe a több évszázados homályba. Reméljük azonban, hogy további kutatások gyümölcseként Marsigli könyvén a német, az olasz, a francia, a németalföldi, az angol és a magyar királyság területén élő [32] tudósok, művészek és műszaki emberek keze nyomát egészen tisztán ki tudjuk majd venni, s nyilván-

Next

/
Oldalképek
Tartalom