Dr. Balázs Dénes szerk.: Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 12. (Magyar földrajzi gyűjtemény; Érd, 1993)

Kiadja a MAGYAR FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉRD Szerkesztő: DR. BALÁZS DÉNES Szerkesztő bizottság: IFJ. BARTH A LAJOS DR. HAVAS GÁBOR NÉ DR. KRIZSÁN LÁSZLÓ MARTINOVICH SÁNDOR DR. PAPP-VÁRY ÁRPÁD DR. SOMOGYI SÁNDOR VARAJTI KÁROLY Felelős kiadó: DR. KUBASSEK JÁNOS Szerkesztőség: Magyar Földrajzi Múzeum Érd, Budai úl 4. 11-2030 Telefon: (23) 345-132, 345-363 Készüli a Printing Kft. nyomdájában 1993-ban Telefon: 252-5560 ISSN 0237-3483 A kiadvány megvásárolható a Magyar Földrajzi Múzeumban, Érden Ára magánszemélyeknek 200 Ft, közületeknek 400 Ft. Címképünk: A leghíresebb magyar utazók, felfedezők útvonalait bemu­tató világtérkép a múzeum állandó kiállításán A borító belső oldalán fent: L'lha­ren bazalttorony az algériai Ahag­gar hegységben, lent: magyar tevés expedíció a Tibeszti hegységben (Balázs D. felvételei) Front cover picture: routes of the most famous Hungarian explorers at the permanent exhibition of the Hungarian Geographical Museum, Érd^ On the left side: pictures of the Sahara 1967 Expedition. Above: L 'Iharen basalt tower in the Hoggar Mountains, Algeria. Below: Hun­garian explorers with camels in the Tibesti Mountains, Chad (photos by D. Balázs) ^fmr ' múzeumi • tanulmányok W 12. szám 1993 TARTALOM Genius loci (Hamuit Béla) 2 ÉRTEKEZÉSEK Horváth Lajos: Érd 750 eves. Érd az Árpád-korban 3 Sprincz Emma: Érd térülőiének története a római császárkorban 9 Dr. Krizsán László: Első együttműködés a történelemben fehér és fekete bő­rűek közölt Afrika tudományos megismerésében 15 Dr. Balázs Dénes: Az 1967. évi Magyar-I.engyel Szahara-expedíció 23 Martinovich Sándor: Néprajzi megfigyelések a tubuk között (Tibeszti, Csád) . 35 Kasza József: AIniásy I.ászló Ede és a repülés 43 Dr.SzilágyiFerenc: Á tudós és az ember: a Csorna-jelenség a nemzettudatban . 47 Bcrnard Le Calloc 'h: Körösi Csorna Sándor Egyiptomban. I. rész 51 Bakó Botond: Fenichel Sámuel életútja és emlékei Nagyenyeden 57 Dr. Tóth Imre: A Szegedi Tudományegyetem földrajzi tanszékeinek műkö­dése 1921-től 1964-ig 65 A magyarutazók emlékhelyei a Kárpát-medencében. Erdély. II. (KuhassekJ.). 71 KISEBB KÖZLEMÉNYEK Bronzkori településnyomok Érd határában (Poroszlai 1.) 74 Érd és környéke a 18. századi kéziratos térképeken (Balázs D.) 76 Iskolanévadás Érden (KowysS.) 79 Magyar László ünnepség Öttömösön (Kovács S.) 80 Festőállvánnyal és ecsettel három földrészen át (Gelencsér G.) 80 Kakas István kolozsvári kandal lós háza (Balázs D.) 82 Magyar emlékhelyek Franciaországban (B. Le Calloc'h) 84 MOGÜRT-expodíciók két földrészen (Sipka L.) 86 Korai magyar telepesek Új-Zélandon. Adalék. (O. Hughes) 87 OKMÁNYTÁR Almásy László Afrika-kutató népbírósági perének irataiból (Krizsán L.) 89 Molnár Mária halála (Szerk.) 93 MÚZEUMI HÍREK Magyar kutatók a Szaharában - tudományos konferencia (Puskás K.) 96 Előadóülés Magyar László születésének 175. évfordulóján (Kovács S.) 96 Déchy Mörszobrának avatása Érden (KuhassekJ.) 97 Cholnoky-emléktábla avatása Budapesten (Puskás K.) 98 Restaurátor műhely létesítése (Puskás K.) 99 Körösi Csorna nyomában Érdtől Dardzsilingig (Kovács S.) 99 Teleki Sámuel-érmesek 1992. (Szerk.) 100 IRODALMI FIGYELŐ Megjelent a Magyar Utazók Lexikona (Szerk.) 105 Könyvismertetések 106 IN MEMÓRIÁM Farkas Edit (1921-1993) Balázs D. - R. Munster 109 Less Nándor (1963-1993) Kuhassek J. Ml

Next

/
Oldalképek
Tartalom