Dunka Sándor - Papp Ferenc: A Berettyó vízgazdálkodásának és jeges árvizének története (Vízügyi Történeti Füzetek 17. Budapest, 2008)

Az 1966. évi jeges ár

0,30„PappFerencsürgősintézkedéstkérazOVF­től a 11 ember kimentésére. (Motorcsónakot, helikoptert és kétéltű jármüvet.)" 0,30 „Kovács Sándor a debreceni repülőtérhez fordult helikopter kérése ügyében a bent rekedt dolgozó kimentésére. (Eredménytelen.) 0,35 „Ambrus István TB elnöke értesítette B. újfalu járási tanács vb-t és Újiráz község tanács vb-t, hogy a község kiürítését kezdjék meg. " 0,35 „Beleznai Tibor jelentv.a Kalló jobb ol­dalán az 1370. szelv.-ben nagyobb buzgá­rok keletkeztek. " 0,40 „Papp Ferenc a következő utasítást adta a B. újfalu járási tanácsnak: Darvas község ké­szüljön fel arra, hogy Csökmö községet is ürítik és a közlekedési utakat biztosítsák. " 0,45 „Ambrus István a TB elnöke Újiráz községi tanács vb elnöke felé ismét intéz­kedett, hogy Újiráz községnek Vésztőre történő kiürítését kezdjék meg. A kiürítést azonnal meg kell kezdeni. " 0,50 „Papp Ferenc jelentést tett Dégen főigazgatónak a töltésszakadásról: A ki­ürítésre intézkedett a védelemvezetés. Intézkedett a honvédség mozgósítására a kiürítési munkálatok végrehajtása érde­kében. Kéri segítségét a 11 dolgozó kimen­tésére. Kér 10-15 rocsót, tehergépkocsikat, helikoptert. "Ezt a jelentést a lakásán tet­tem, mert úgy ítéltem meg, erről tudnia kell. Határozott bátorítást és cselekvési biztatást adott. 1,00 „Papp Ferenc utasította a B. úfalu-i Sza­kaszmérnökségen tartózkodó Némethy László mérnököt, azonnal menjen Szeghalomba Zalánffy László kisegítésére. Egyben utasítást adott Üjlaky Zoltánnak, hogy a kiürítésnél mint műszaki működjön közre. Utasította, hogy először Csökmőt Zsákára, Újiráz lakossá­gát Vésztőre ürítsék. " 1,05 „Papp Ferenc közli Üjlaky Zoltánnal, hogy Dégen főigazgató 10 db rocsót, 3 db kétéltűt, továbbá 1000 fő katonát irányított bent maradt a Kutas-Berettyó között, mi­vel a víz miatt már nem tudtak kijönni. Sürgős intézkedést kér a mentésre. A Csökmöre vezényelt erő Szeghalmon keresztül próbált a helyszínre jutni. "

Next

/
Oldalképek
Tartalom