Botár Imre – Károlyi Zsigmond: Vásárhelyi Pál, a Tisza-szabályozás tervezője (Vízügyi Történeti Füzetek 2. Budapest, 1970)

Bibliográfia

Bibliográfia I. Vásárhelyi Pál nyomtatásban megjelent munkái 1. Introductio in praxim triangulationis. Budae, Typ. Univ. 4, 67 p. 2. Auflösung einiger wichtigen Aufgaben als Beitrag zum geometrischen Triangu­lieren. Ofen. Univ. Buchdruckerei, 1827. 14 p. 2/a. U. az = Gonda B.: Vásárhelyi Pál c. 62. sz. i, m. 201—-210. p. 3. Mathematikai találmány. = Tudományos Gyűjtemény, 1829. 13. évf. 4. köt. 124 —125. p. Az „Introductio . . ." c. tanulmány kiegészítése. 4. Könyv-vizsgálat. Két értekezés terh-szekerekről, utakról . , . kidolgozta Gerstner Ferentz. . . magyarázta, hasznos jegyzésekkel és egy toldalékkal... megbővítette Vargha János... = Tudományos Gyűjtemény, 1830. 14. évf, 4. köt. 110—118. p. Könyvismertetés. 5. Próba vizsgálat Beszédes Úrnak a Tudományos Gyűjtemény 1830-dik esztendei IV, V, Vl-ik köteteiben kiadott Próba értekezéseiről. -— Tudományos Gyűjtemény, 1831. évf. 3. köt. 57—106. p. Vásárhelyi (ill, munkatársai!) bírálata Beszédes irodalmi működése felett. 6. A számolási közbepótlásnak — interpolatio — a vízjelzőkre alkalmaztatásáról. = Sas, 1833. 15. köt. 29—36. p. 7. Néhány figyelmeztető szó a vaskapui ügyben. — Athenaeum, 1838. 2. évf. 1. köt. 17. sz. 257—263. has. Beszédes József tévedéseinek bírálata. 7/a. U. az = Gonda B.: V. P. c. 62. sz. i. m. 211—215. p. 8. A budapesti állóhíd tárgyában. = Athenaeum. 1838. 2. évf. 1. köt. 18,, 20., 47— 48. sz. 273—282., 308—312., 737—747., 753—762. has, 2, köt. 2, 15. sz. 25—35., 233—240. has. 3 t. 8/a, U. az = Gonda B.: V, P, c. 62. sz. i, m. 216—256. p. 3 t 9. Traján művei az Al-Dunán. — Athenaeum, 1838. 2. év. 2. köt, 28. sz. 441—445. p. 9/a. U. az = Gonda B. : V. P. c. 62, sz. i. m. 258—261. p. 10. A budapesti állóhíd ügyében.., — Figyelmező, 1838. 2. évf. 1, köt. 34. sz. 581—585. has. Válasz Győry Sándornak az Ismertető 1838. évi 3—4. számában megjelent bírálatára. — Ism, — Közlöny. 1895, 59. p. 11. Észrevételek Győry úrnak az Ismertető 1838­k i 22., 23. és 25. szómában foglalt válaszára. = Figyelmező, 1839. 3. évf, 10—11, sz, 160—167., 184—190. has. 12. Kolozsvártól Grétzig hajózható országos nagy csatorna tervének . . . rövid elő­adása. = Figyelmező, 1839. 3. évf. 30—31. sz. 509—516., 524—529. has. Beszédes Országos Csatorna tervének bírálata.

Next

/
Oldalképek
Tartalom