Gonda Béla: A Tiszavölgyi Társulat Központi Bizottsága által 1879. évi junius hó 16-án és 17-én rendezett szakértői értekezlet eredménye (Budapest, 1879)

TISZA VÖLGYI TARSULAT KÖZPONTI BIZOTTSÁGA ÁLTAL 1879. ÉVI JTJNIU3 HÓ 16-án ÉS 17-én RENDEZETT SZAKÉRTŐI ÉRTEKEZLET EREDMÉNYE. GYORSÍRÓI FÖLJEGYZÉSEK ALAPJÁN S AZ ÚJABBAN BEÉRKEZETT ADATOKKAL KIEGÉSZÍTVE, AZ ÉRTEKEZLET MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZE A LLITOTTA GONDA BELA MÉRNÖK, MŰEGYETEMI MAGÁNTANAR, a „Gazdasági Mérnök" szerkesztője. sU*. • hí>2* BUDAPEST, 1879. WILCKENS F. C. ÉS FIA KÖNYVNYOMDÁJA. Koronaherczeg-utcza 3. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom