Korizmics László: Levelek a rétöntözés érdekében (Buda, 1845)

* mm |S LEVELEK 21/ i A' RÉTÖNTÖZÉS ÉRDEKÉBEN. fc"Lir,\" :;,7V E K0R1ZM1CS LÁSZLÓ iVlÉJV iVÖK i BARSMEGTE TÁBLABÍRÁJA, A' KÖZÉPPONTI ÉS BARS­MEGYEI GAZD. EGYESÜLETEK R. TAGJA. iKCZPOMTl-MtelAKl KÖKYVlARj FÜGGELÉKÜL a' Magy. Gazd. Egyesület által az 1844-iki or­szág-gyűlés elibe terjesztett rétöntözési törvényja­vaslat terve. BUDÁN, A MAGYAR KIRÁLYI EGYETEM BETŰIVEL. 1 8 4 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom