Wagner János: Hoffmann-Wagner: Magyarország virágos növényei (Budapest, 1902)

V. Osztály: Ötporzósak. Pentandria

93 Ötporzósak. nyasak, durván fűrészes háromosztatú levélkék­kel ; a felsők csaknem épek, szélesen száröle­lők, sárgászöldek. Gallérja és gallérkája nincs. Szirmai sárgák. Terméskéi szélesebbek mint a milyen hosszúak, kétgöbűek és feketék. Te­rem hegyvidéki erdőkben hazánk déli felében. 5—6. E csoportba lehetne sorolni: Herniaria (V. o. 1. r.), Polygonum, (VIII. o. I. r.), Guscuta lupuli­formis (V. o. 1. r.) 3. rend: Hárombibeszálúak. Trigynia. Mogyorós hólyagfa. — Staphylea pinnata L. — (Apáczabokor, fattyú pisztáczfa, hályogfa, hupolyagfa, pukkantó, rózsás ászorúfojtó, sze­rencsedió, hólyagmogyoró. — Term. r.: Hólyag­fafélék. Staphyleaceae.) -— 18. t. 1. kép. 1). 2 — 5. m. Átellenes levelei szárnyasak, 5 — 7 levél­kével ; levélkéi hoszszúkás tojásalakúak vagy lándsásak, fűrészesek, élénk zöldek. Csüngő virág­zata fürtös. 5-szirmú pártája harangalakú, fehér; terméssé fejlődött magháza erősen felfúvódott, hólyagszerű. Olajtartalmú magvai borsónagysá­gúak, barnák, fényesek. Termése megrázva (szélben is) csörög. Terem cserjésekben, erdő­szélen, főleg hazánk déli felének a hegyvidé­kén. 5. Kedvelt díszcserje. Kánya bangita. — Viburnum Opulus L. (Gányafa, kányafa, hógylya- vagy pirókfa; vízi bodza. — Term. r.: Bodzafélék. Caprifolia­ceae.)— 18. t. 2. kép. 1). 2 — 5 m. Átellenes levelei tojásalakúak, 3—5 karéjúak, színűkön sötét­zöldek, fonákukon halványak és pelyhesek; alap­juk felé épek, karéjai durván fűrészesek. Virág­zata bogernyő. A belső virágok két ivarúak, a szélsők meddők, az utóbbiak pártája sokkal nagyobb és 5 egyenlőtlen karéjra metszett. Ter­mése kellemetlen szagú, piros bogyó ; a madarak eszik. Terem erdők szélén, főleg vizek mentén, szórványosan az egész országban. 5—6. Kerti alakja a labda-rózsa bangita (Vibur­num roseum L. — hólabda, hórózsa, labda-virág) csupa meddő virágokkal. Virágzata gömbölyű. Kemény fája esztergályosmunkákra alkalmas. Ostormén bangita. — Viburnum Lant ana L. — (Bangita, barna galagonya, gánya- vagy kányafa, iszalag, jusza­lag, kakasfű, kányabegye, molnárcseresznye, ostor­ménfa, ostornyélfa, pe­penye, zsidócseresznye. — Term. r.: Bodzafélék. Caprifoliaceae.) — 191. kép. 1*5—4 m. Átel­lenes levelei kevéssé szív­alakúan kerekek vagy tojásalakúak; egyéni őt­191. Ostormén bangita. lenül fűrészesek ; majd­nem bőrneműek, színűkön kissé szőrösek, foná­kukon pedig csillagszőröktől sűrűn molyhosak. Virágzata bogernyő. Minden virág egyforma, mind kétivarú. Termései eleinte zöldek, majd pirosak, végre feketék és kesernyés édesek. Te­rem gyér erdőkben, cserjésekben, szórványosan az egész országban; a dombvidéken gyakori. 4—5. Fája ostornyélnek, pipaszárnak alkalmas. Fürtös bodza. — Sambucus racemosa L. — (Vörös bodza. — Term. r.: Bodzafélék. Capri­foliaceae.) — r 18. t. 3. kép. 1). 1 — 3. m. Bele sárgásbarna. Átellenes levelei páratlanul szár­nyasak ; tojásalakú levélkéi kihegyezettek, fűré­szesek. Tömött virágzata tojásalakú vagy gömbös buga. Pártája 3—6-karéjú, sárgásfehér; porzói rövidebbek a párta karéjánál. Bogyói élénkpiro­sak. Terem hazánk magasabb hegyvidéki erdei­ben, főleg irtásokban. 4—5. Szép bogyói miatt kertekbe és parkokba is ültetik. Fekete bodza. — Sambucus nigra Li. — (Fái vagy gyepűbodza. - Term. r.: Bodzafélék. Caprifoliaceae.) — 192. kép. f>. f 3 —10 m. Bele fehér. Átellenes levelei páratlanul szárnyasak, levélkéi nagyobbak mint az előző fajéi, durván és élesen fűrészesek; ritkásan szőrösek. Bog­ernyője rendszerint többszörösen 5 — 5-ágű. Igen rövid csövű pár­tája 6—9 mm széles, sárgásfehér és karéjai tompák. Termése majd­nem borsó nagyságú, fekete bogyó; lecsüngő kocsánykái vérvörösek. Terem ritkás erdőkben, főleg irtásokban és emberi lakások körül az egész országban. 6—7. Virágja izzasztó teát ad; bogyóit festésre és eledelül is használják; fája is alkalmas eszter­gályosmunkákra. A nyírást birja és sövénynek is ültetik; faj változatait díszcserjéknek kertbe is ültetik. Földi bodza. — Sambucus Ebulus L. ­192. Fekete bodza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom