Bauer Norbert, Barna János: Dorog és Esztergom környékének növényvilága (Ismeretterjesztő kiadványok; Zirc, 1999)

Botanikai kirándulások - Legféltettebb kincseink: védett növényfajok

Ez utóbbit kisebb termete és halványabb lila virágai, a másik fajt jellegzetesen szé­lesebb, sokszor szíves vállú tőlevelei alapján különíthetjük el a ritka hosszúfüzérű harangvirágtól. Virágzata igen hosszú, kevés virágú csomókból álló álfüzér. Magyar­országon ritka, tőlünk keletre és délre elterjedtebb növény. Elsősorban a lösz­sztyeppréteket kedveli. Feichtinger nem jelzi előfordulását környékünkön, egyedül Szolláth Gy. (1980) kiváló, alapos munkájából van ismert előfordulási adata, a Csolnok feletti Magos-hegyről és a Hegyes-kőről. Fészekvirágzatúak családja - Asteraceae Csillagőszirózsa - Aster amellus L. Feltűnő virágzatú kora őszi növényünk, kedvelt csokorvirág, így ez az elsődleges ok, mely védelmét indokolja. Fészkes virágzatának szépségét elsősorban kékeslila nyelves virágainak köszönheti. Szára és levelei érdes tapintásúak, kissé szőrösek. Az európai elterjedésú növény Magyarországon leginkább a középhegységek területén fordul elő, itt helyenként még gyakori. Kedveli a meleg, száraz lejtőkön - elsősorban meszes alapkőzeteken - kialakuló sztyeppréteket, bokorerdőket. Környékünkön még jó néhány helyen megtaláljuk. Ismert a Magos-hegyről, a Pilis nyugati hegyláb­felszíneiről, s még megvan az erősen beépített Vaskapu-hegy néhány gyepfoltjában is. Legszebb előfordulása a Strázsa-hegytől északra elterülő homokos-löszös dombo­kon van. Szalmagyopár - Helichrysum arenarium (L.) Mönch Kis termetű, nem túl feltűnő növényünk nyár vége felé virít, az addigra csaknem teljesen kiégett száraz homokpuszta-gyepekben. Virágzatában legfeltűnőbbek a kén­sárga, ritkábban narancssárgás színű fészekpikkelyek. A növény szára és levelei sző­rözöttségük miatt szürkés színűek, selymes tapintásúak. Magyarországi viszonylat­ban nem túl gyakori, inkább kontinentális sztyeppékre jellemző faj. Nálunk elsősor­ban homoki gyepekben - ritkábban sziklagyepekben - bukkanhatunk rá. Sehol sem túl gyakori, de előfordul a Gete-csoport hegyein, valamint a Dorog és Esztergom köz­ti homokdombokon. A Kis-Strázsa-hegy tetején, homokkő alap kőzeten helyenként szintén fellelhető. Selymes peremizs - Inula oculus-christi L. Virágai sárgák, levelei szürkések, selymes-gyapjas tapintásúak. Magyarországon gyakorinak mondható, elsősorban szépsége miatt védett növény. Kedveli a meszes, humuszgazdag talajokat, gyakran száraz kőtörmelékes helyeken is megtalálható. Környékünkön szinte minden hegyen előfordul, főként száraz réteken, bokorerdők­ben. Horánszky-cickafark - Achillea horanszkyi Ujh. Fokozottan védett, unikális értékű, a magyar Vörös Könyv a legveszélyeztetet­tebb növények közt tartja számon. A világon sehol máshol nem fordul elő, csak a Vi-

Next

/
Oldalképek
Tartalom