Dr. Tóth Sándor (szerk.): A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 3. (Zirc,1984)

ESZTERHÁS ISTVÁN: Lista a Bakony barlangjairól

499. Nyársas-hegyi-üreg /Nyársas-hegy 2. ürege, Nyársas-hegy alsó ürege/ poszt­vulkánikus 2xl/+l 500. Akasztó-hegyi-eresz /Akasztó-hegyi-sziklaeresz, Akasztó-dombi-sziklaüreg, Akasztó-hegyi 1. barlang, Autóparkoló alatti üreg, Szépkilátó alatti szik­laeresz/ posztvulkánikus 3x2/+2 501. Fehér-parti 1. barlang /Akasztó-hegyi 2. barlang, Akasztó-dombi 2. barlang­üreg/ 1 posztvulkánikus 3x6/+l 502. Fehér-parti 2. barlang /Akasztó-hegyi 3. barlang, Akasztó-dombi 3. barlang­üreg/ posztvulkánikus 2x2/+l 503. Fehér-parti 3. barlang /Akasztó-hegyi 4. barlang, Akasztó-hegyi-résbarlang/ posztvulkánikus 2x3/+0,3 504. Akasztó-hegyi üreg /Akasztó-hegyi 5 barlang, Akasztó-dombi 5 barlangüreg, Róka-lyuk / posztvulkánikus 2xl/+0,4 505. Tihanyi-cseppkőbarlang - posztvulkánikus, lepusztult 506. Aranyház felső ürege /Aranyház sziklaürege, Aranyház kráternyílása, Arany­ház gejzirkupjának ürege, 3/1-barlang/ posztvulkánikus 3xl/+4 507. Aranyház alsó- ürege posztvulkánikus 3xl/+l 508. Aranyház betömött sziklaürege - posztvulkánikus, betömve 509. Kőfejtő gejzirürege /Tihanyi Kőfejtő gejzirürege, az Aranyház szomszédságá­ban lebontott gejzirkup ürege, 3/2-barlang/ posztvulkánikus, lefejtve, csak torzó 510. Betömött-barlang /Kőfejtő gejzirürege/ posztvulkánikus, betömbve 511. Hármas-hegyi-ge jzirüreg /Hármas-kup gejzirürege, Hármas-hegy gejzirkupjának forráskürtője 2/2-barlang/ posztvulkánikus lefejtve, csak torzó 512. Hármas-hegyi-eresz /Hármas-hegyi-gejzirüreg/ nosztvulkánikus részben lefejt­ve 2x3/+l,5 513. Hármas-hegyi-átjáró /Hármas-hegyi-átjáróbarlang, 2/3-barlang/ posztvulkáni­kus 6x3/ + 2 t . 514. Kerék-hegyi-gejzirüreg /Cser-hegyi gejzirkup ürege, Cser-hegyi-forráskürtő, 2/1-barlang/ posztvulkánikus, beomlasztva 515. Kerék-hegyi-üreg /2/4-barlang/ posztvulkánikus, beomlasztva 516. Kerék-hegyi-lyuk /2/5-barlang/ posztvulkánikus, beomlasztva 517. Cser-hegyi-barlang /Hármas-hegyen lévő lyuk, a Cserhegyen felfedezett, azóta ismeretlen barlang, Hármas-hegyi-üreg, a Horváth-féle barlang/ posztvulká­nikus, betömve 518. Szarkád-tetői-barlang /Szarkádi mező gejzirkupjának ürege, Hálóeresztői-kő­fülke/ posztvulkánikus 6x2/+2 519. Szarkádi-üreg /Tihanyi gejzirkup ürege, Tihanyi Szarkádi mező gejzirkupjá­nak ürege, a Szarkádi IV. kup 1. ürege posztvulkánikus 8x2/+2 520. Szarkádi-sziklaeresz /Tihanyi Szarkádi mező gejzirkupjának ürege, a Szarká­di IV. kup 2. ürege/ posztvulkánikus 4x2/+2 521. Szarkádi-gejzirbarlarig /a Szarkádi III. kup 1. ürege/ posztvulkánikus 4x2/ + 2 522. Csucs-hegyi-forrásbarlang /Csucs-hegyi-sziklaüreg, Csucs-hegyi gejzirerup­ció ürege, Csucs-hegyi-forrás-üreg, Csucs-hegyi hévizes barlang, Csucs­hegyi-barlang, ősember-barlang, Sobri Jóska lacikonyhája, Sobri Jóska zsi­ványbarlangja, Savanyu Józsi lacikonyhája/ posztvulkánikus 4x3/+6 523. Csucs-hegyi-üreg /Csucs-hegyi'-kőfülke, Csúcs-hegyi-lencsealaku üreg/ posztvulkánikus 4x5/+l 524. Csucs-hegyi-üreg - posztvulkánikus, megbontva, jelenleg-csak torzó 525. Nyereg-hegyi-eresz /Nyereg-hegyi-sziklaeresz, Nyereg-hegyi-kőfülke, Apáti­gerinc kőfülkéje, Apáti-hegy kőfülkéje, Nagy-nyereg kőfülkéje, 6/1 és 6/2 barlangok/ posztvulkánikus 22x3/*+3 526. Gödrösi-explóziós-barlang /Kiss-féle bánya 1. sz. explóziős catornája, Tihanyi Gödrös Explóziós csatornája/ vulkanikus 5x2/+2 527. Gödrösi-Kiss-barlang /Kiss-féle bánya 2. sz. explóziós csatornája, Tihanyi Gödrös explóziós csatornája, vulkanikus, rápitettek 528. Gödrösi-Csimár-barlang /Csimár-féle. bánva exnlnzins csatoTiaürege/ vulkánikus, feltöltve 529. Diósi-Seres-barlang /Tihanyi Diós explóziós csatornája/ vulkanikus, betömve 530. Ővári-barlang - áltektónikus bazalttufában 2xl/+l P0LGARDI 4464 KATASZTERI TERÜLET Kőszárhegy 531. Alagut-barlang /Polgárdi-barlang/ karsztos 40?/? 532. Szár-hegyi felső barlang - karsztos 4?/? 533. Szár-hegyi déli barlang - karsztos 3?/? 534. Szár-hegyi 1 sz. üreg - karsztos 3?/? 535. Szár-hegyi 2 sz. üreg - karsztos 2?/?

Next

/
Oldalképek
Tartalom