Dr. Tóth Sándor (szerk.): A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 3. (Zirc,1984)

ESZTERHÁS ISTVÁN: Lista a Bakony barlangjairól

"Barlang a földkérget alkotó kőzetekben kialakult olyan természetes üreg, melynek hossztengelye meghaladj a a két métert és mérete ember számára lehe­tővé teszi a behatolást." /A Minisztertanács 8/1982/III.15./ számú rendele­te a természetvédelemről szóló 1983. évi 3. számú törvényerejű rendelete vég­rehajtásáról 4 §/. A nemzetközi definició szerint a barlangokat nagyságuk sze­rint négy csoportba osztják: 1. kisbarlangok 2-50 m, 2. középbarlangok 50-500 m, 3. nagybarlangok 500-5000 m, 4. óriásbarlangok 5000 m-nél hosszabbak. A barlangleltárt az 1972-ben közzétett /Karszt és Barlang 1972.I-II.p.25-32./ barlangkataszteri felosztás kereteibe foglalva állítottam össze. A kataszteri területeken belül az ABC-rendben emiitett községek /városok/ neve után folyama­tosan sorszámozva sorolom fel a barlangokat. Mivel egy barlangnak több neve is ismeretes, igy a sorszám után megadott nevet zárójelben a különböző szinonimák, illetve azonosítási jelek, esetenként kataszteri számok követik. Továbbá rövi­den utalok a barlang jellegére, alkalmanként megszűnésére vagy mesterséges vol­tára. A barlangok többségének ismerem a méreteit is, igy azokat is közlöm tört­szám formájában, hol a számláló a barlang teljes hosszát, a nevező a mélységét /ill. vertikális kiterjedését/ jelenti méterekben. A bizonytalan adatok után "?"-et teszek. Néhány eltérés a hivatalos kataszteri bosztástól: Az eredetileg "Magas-Bakony"­nak irt területet Öreg-Bakony néven emlitem /magas hegység hazánkban nincs, igy e kifejezést megtévesztőnek tartom/. A bonyolult körülirásu "Északi-Bakony nyu­gati része" elnevezés helyett az Északi Bakonyt, az "Északi-Bakony keleti része" helyett a Keleti-Bakonyt használom. ÉSZAKI-BAKONY 4410 KATASZTERI TÁJEGYSÉG HAJAG-PAP0D 4411 KATASZTERI TERÜLET Hárskút 1. Törkü-lik /Nagy Törkü-lik, Törkő-luk /karsztos 24/+2 2. Kis Törkü-lik /karsztos 6/+1 3. Cholnoky-barlang /Cholnoky Jenő-barlang, Hárskúti 1. sz. víznyelő barlang­ja, H-l. /karsztos, 10/-8 4. Hárskúti 2. sz. zsomboly /H-2/ karsztos 1/-5 5. Gyenes-pusztai-barlang /Szentgáli-barlang, Zsivány-barlang, Inaktív viz­nyelőbar lang, Gy-7./ karsztos, 20/-5 6. Gyenes-pusztai-viznyelőbarlang /Gyenes-pusztai víznyelő, Szupersziklás­zsomboly, Gy-3./ karsztos, 10/-12 7. Kisharaszti-zsomboly /Kishavas-zsomboly, öregfolyási-zsomboly, Hárskúti 12 sz. víznyelő barlangja, Hógolyó-zsomboly, Gy-12./ karsztos 10/-12 8. Gyenes-pusztai 17. sz. víznyelő barlangja / karsztos 9. Gombás-pusztai 5. sz. víznyelő barlangja /G-5, G-5/a/ karsztos 4O/-20 10. Homód-tetői-barlang /Danaidák barlangja, Ereszes-zsomboly, H-l. /karsztos 28/-16 11. Hárskúti Betyár-barlang /Kőszoros-völgyi-sziklaeresz, öreg-folyás szur­dokának sziklaeresze /karsztos 5/+2 12. Mester-Hajag barlangja /karsztos 8/+0,5 13. Kleinpusztai víznyelő barlangja /K 1./ karsztos, akkumulálódik 1/-3 14. Svábpusztai-sziklaüreg / karsztos 15. Leány-barlang / karsztos 3/+2 16. öreg-folyás sziklahasdékának barlangja /Kőszorosi-sziklahasadék /karsztos 5/ + 2 Lókut 17. Tilos-erdei-sziklahasadék / karsztos, 7/? 18. Borzás-hegyi-barlang /Borzási-kőház, Sobri-lyuk, Kőház, Steinhüttl, Steinhäusel / karsztos, 5/+1 19. Borzás-hegyi-sziklafülke / karsztos

Next

/
Oldalképek
Tartalom