Dr. Tóth Sándor (szerk.): A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 3. (Zirc,1984)

ESZTERHÁS ISTVÁN: Lista a Bakony barlangjairól

FOLIA MTJSEI HISTORICO-NATURALIS BAKONYIENSIS A BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI 3—1984 LISTA A BAKONY BARLANGJAIRÓL ESZTERHÁS ISTVÁN Isztimér ABSTRACT: List of the oaves of the Bakony Mountains . - 537 caves of the Bakony Mountains, which is a limestone mountain of Hungary having the greatest expan­sion, are enumerated according to the villages within the frame of the division in cave cadastral areas. Besides the names of the caves their type and extension are given in the paper. In getting up the data for the list similar former enumerations have been used up and field observations have found an particular attention, too. Bevezetés A Bakony hazánk barlangokban egyik leggazdagabb hegysége. Az 1983. év végéig 578 barlangról és barlangnak nevezett üregről szereztem tudomást. Ezek 89 %-a /512 db/ mészkőben, dolomitban és ritkábban löszben keletkezett karsztos erede­tű, H %-a /25 db/ vulkánikus kőzetben képződött barlang, 7 %-a /41 db/ pedig mesterséges /pince, löszlyuk, bunker/ - de ezekkel is foglalkozom a függelékben, hisz sok esetben "barlangoknak" nevezik e képződményeket, és egyik célom pedig, hogy szétválasszam e mesterséges üregeket a valódi barlangoktól. A legtöbb barlang a következő községek területén van: Dudar 61 barlang, Tés 51 barlang, Isztimér 41 barlang, Tihany 34 barlang, Várpalota 24 barlang, Csesznek 21 barlang. A Bakony leghosszabb barlangjai: az isztiméri Alba Regia-barlang 2760 m, a Cserszegtomaji-kutbarlang 1641 m, a Tapolcai-tavasbarlang 1010 m. A legmélyebb barlangok: az isztiméri Alba-Regia-barlang 200 m, a tési Jubileumi-zsomboly 113 m, a tési Háromkürtő-zsomboly 105 m. Kilenc kiemelt jelentőségű, fokozottan védett barlang van a Bakonyban: Alba Regia-barlang, Cserszegtomaji-kutbarlang, Tihanyi Forrás-barlang, Háromkürtő­zsomboly, Hévizi-forrásbarlang, Kórház-barlang, Lóczy-barlang, Odvas-kSi-bar­lang, Tapolcai-tavasbarlang. A barlangok listája több évi terepi és irodalmi munka után készült, felhasz­nálva a korábbi ilyen jellegű összesitéseket is /Kadic-féle leltár, Bertalan­féle kataszter, 0KTH barlangleltár, MKBT térképtár stb./ így jelenleg e munka az, mely a legtöbb bakonyi barlangot emliti, de természetesen korántsem állit­hatom, hogy minden ismert barlangot tartalmaz. A Bakonynak sok területére nem tudtam még eljutni és az irodalomban emiitettek egy részéhez sem fértem még hozzá. Ezért kérek mindenkit, hogy további kiegészítéseit hozzám is jutassa el, hogy folyamatosan kibővithessem e listát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom