Bolemann István: A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei III. kötet - A Balaton környékének társadalmi és embertani földrajza. 4. rész: A Balatonparti fürdők és üdülőhelyek leírása (Kiadja a Magyar Földrajzi Társaság Balaton-Bizottsága. Budapest, 1900)

A BALATON TUDOMÁNYOS TANULMÁNYOZÁSÁNAK EREDMÉNYEI. A N A G Y M ÉLTÓSÁGÜ MAGYAR KIRÁLYI FÖLDMÍVELÉSÜGYI ÉS A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTERIUM TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA A m: földrajzi társaság balaton-bizottsága. HARMADIK KÖTET. A BALATON KÖRNYÉKÉNEK TÁRSADALMI ES EMBERTANI FÖLDRAJZA. NEGYEDIK RÉSZ. A BALATONPARTI FÜRDŐK ES ÜDÜLŐHELYEK LEÍRÁSA. IRTA DR BOLEMANN ISTVÁN. 9 TÁBLÁVAL ÉS 43 SZÖVEGKÖZTI ÁBRÁVAL. BUDAPEST, 1900. KILIÁN FRIGYES M. K. EGYETEMI KÖNYVARÚS BIZOMANYA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom