A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei III. kötet - A Balaton környékének társadalmi földrajza. 1. rész: A Balaton-mellék történelme (Kiadja a Magyar Földrajzi Társaság Balaton-Bizottsága. Budapest, 1913)

1. szakasz. Ős- és ókori nyomok Veszprém körül / Rhé Gyula

A BALATON TUDOMÁNYOS TANULMÁNYOZÁSÁNAK EREDMÉNYEI. A NAGYMÉLTÓSÁGÚ MAGYAR KIRÁLYI FÖLDMÍVELÉSÜGYI ÉS A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTERIUM TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA A M. FÖLDRAJZI TÁRSASÁG BALATON-BIZOTTSÁGA. HARMADIK KÖTET. A BALATON KÖRNYÉKÉNEK TÁRSADALMI FÖLDRAJZA. ELSŐ RÉSZ. A BALATONMELLÉK TÖRTÉNELME. I. SZAKASZ. ŐS- ÉS ÓKORI NYOMOK VESZPRÉM KÖRÜL. IRTA RHÉ GYULA. egy színes táblával és húsz szövegközti ábrával. BUDAPEST, 1906. KILIÁN FRIGYES M. K. EGYETEMI KÖNYVÁRÚS BIZOMÁNYA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom