Dejtéri Borbás Vince: A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei II. kötet - A Balaton tónak és partjainak biologiája. 2. rész: A Balaton flórája. 2. szakasz: A Balaton tavának és partmellékének növényföldrajza és edényes növényzete (Kiadja a Magyar Földrajzi Társaság Balaton-Bizottsága. Budapest, 1900)

A BALATON TUDOMÁNYOS TANULMÁNYOZÁSÁNAK EREDMÉNYEI. NAGYMÉLTÓSÁGÚ MAGYAR KIRÁLYI FÖLDMÍVELÉSÜGYI ÉS A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTERIUM TÁMOGATÁSÁVAL ^ ^ KIADJA A M. FÖLDRAJZI TARSASAG BALATON-BIZOTTSAGA. MÁSODIK KÖTET. A BALATON-TÓNAK ÉS PARTJÁNAK BIOLOGIAJA. MÁSODIK RÉSZ. A BALATON FLÓRÁJA. II. SZAKASZ. A BALATON TAVÁNAK ÉS PARTMELLÉKÉNEK NÖVÉNYFÖLDRAJZA ES EDÉNYES NÖVÉNYZETE. IRTA DEJTÉRI BORBÁS VINCE. HÁROM LITOGRAFÁLT TÁBLÁVAL ÉS HATVAN SZÖVEGBELI CZINKOGRAEÁLT ÁBRÁVAL BUDAPEST, 1900. KILIÁN FRIGYES M. K. EGYETEMI KÖNYVÁRUS BIZOMANYA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom