A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei I. kötet - A Balatonnak és környékének fizikai földrajza. 4-6. rész: A Balaton környékének csapadékviszonyai, növényfenologiai megfigyelésének eredményei, a Balaton vizének fizikai és chemiai tulajdonságai (Kiadja a Magyar Földrajzi Társaság Balaton-Bizottsága. Budapest, 1898-1911)

Bogdánfy Ödön: : A Balaton környékének csapadékviszonyai

A BALATON TUDOMÁNYOS TANULMÁNYOZÁSÁNAK EREDMÉNYEI. A NAGYMÉLTÓSÁGÚ MAGYAR KIRÁLYI FÖLDMÍVELÉSÜGYI ÉS A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTER URAK TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA A M. FÖLDRAJZI TÁRSASÁG BALATON-BIZOTTSAGA. ELSŐ KÖTET A BALATON KÖRNYÉKÉNEK FIZIKAI FÖLDRAJZA. NEGYEDIK RESZ II. SZAKASZ. A BALATON KÖRNYEKENEK CSAPADÉKVISZONYAI IRTA BOGDANFFY ÖDÖN, KIR. MÉRNÖK. 2 SZÖVEGKÖZTI ZINCOGHAFÁLT ÁBRÁVAL, 8 TÁBLÁZATTAL ÉS 18 ZINCOGRAFÁLT TÉRKÉPMELLÉKLETTEL. BUDAPEST, 1898. KILIÁN FRIGYES M. K. EGYETEMI KÖNYVÁRUS BIZOMÁNYÁB AN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom