A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei I. kötet - A Balatonnak és környékének fizikai földrajza. 1. rész: A Balaton környékének földrajzi leírása, orografiája és geologiája. Függelék: A Balatonmellék palaeontológiája 3. kötet (Kiadja a Magyar Földrajzi Társaság Balaton-Bizottsága. Budapest, 1911)

A BALATON TUDOMÁNYOS TANULMÁNYOZÁSÁNAK EREDMÉNYEI. A NAGYMÉLTÓSÁGÚ MAGYAR KIRÁLYI FÖLDMÍVELÉSÜGYI, A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTERIUM TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA A M. FÖLDRAJZI TÁRSASÁG BALATON-BIZOTTSÁGA. ELSŐ KÖTET. A BALATONNAK ÉS KÖRNYÉKÉNEK FIZIKAI FÖLDRAJZA. ELSŐ RÉSZ. A BALATON KÖRNYÉKÉNEK FÖLDRAJZI LEÍRÁSA, OROGRAFIÁJA ÉS GEOLOGIÁJA. ^ * FÜGGELÉK. A BALATONMELLÉK PALAEONTOLOGIÁJA. III. KÖTET. 31 TÁBLÁVAL ÉS 154 SZÖVEGÁBRÁVAL. BUDAPEST, 1911. KILIÁN FRIGYES M. K. EGYETEMI KÖNYVÁRÚS BIZOMÁNYA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom