A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei I. kötet - A Balatonnak és környékének fizikai földrajza. 1. rész: A Balaton környékének földrajzi leírása, orografiája és geologiája, Geologiai, petrografiai, mineralogiai és ásványchemiai függelék (Kiadja a Magyar Földrajzi Társaság Balaton-Bizottsága. Budapest, 1911)

A BALATON TUDOMÁNYOS TANULMÁNYOZÁSÁNAK EREDMÉNYEI. A NAGYMÉLTÓSÁGÚ MAGYAR KIRÁLYI FŐLDMÍVELÉSÜGYI, A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTERIUM TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA A M. FÖLDRAJZI TÁRSASÁG BALATON-BIZOTTSÁGA. ELSŐ KÖTET. A BALATONNAK ÉS KÖRNYÉKÉNEK FIZIKAI FÖLDRAJZA. ELSŐ RÉSZ. A BALATON KÖRNYÉKÉNEK FÖLDRAJZI LEÍRÁSA, OROGRAFIÁJA ÉS GEOLOGIÁJA. O^T 1 GEOLOGIAI, PETROGRAFIAL MINERALOGI AI ÉS ÁSVÁN Y­CHEMIÁI FÜGGELÉK. 2 GEOLOGIAI TÉRKÉPPEL, 3 TÁBLÁVAL, 11 TÁBLÁZATTAL ÉS 78 SZÖVEGÁBRÁVAL. BUDAPEST, 1911. KILIÁN FRIGYES M. K. EGYETEMI KÖNYVÁRÚS BIZOMÁNYA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom