Lóczi Lóczy Lajos: A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei I. kötet - A Balatonnak és környékének fizikai földrajza. 1. rész: A Balaton környékének geológiája és morfológiája, 1. szakasz: A Balaton környékének geológiai képződményei és ezeknek vidékek szerinti telepedése (Kiadja a Magyar Földrajzi Társaság Balaton-Bizottsága. Budapest, 1913)

if*f*]f y A BALATON TUDOMÁNYOS TANULMÁNYOZÁSÁNAK EREDMÉNYEI. A NAGYMÉLTÓSÁGÚ MAGYAR KIRÁLYI FÖ L D M í V E L É S ÜG YI, A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTERIUM, VALAMINT FŐMAGASSÁGIJ BÁRÓ HORNIG KÁROLY BÍBORNOK VESZPRÉMI PÜSPÖK ÉS MÉLTÓS. DR. SEMSEI SEMSEY ANDOR FŐRENDIHÁZI TAG ÚR TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA A M. FÖLDRAJZI TÁRSASÁG BALATON-BIZOTTSÁGA. ELSŐ KÖTET. A BALATONNAK ÉS KÖRNYÉKÉNEK FIZIKAI FÖLDRAJZA. ELSŐ RÉSZ. A BALATON KÖRNYÉKÉNEK GEOLOGIÁJA ÉS MORFOLOGIÁJA. 4 I. SZAKASZ. A BALATON KÖRNYÉKÉNEK GEOLOGIAI KÉPZŐDMÉNYEI ÉS EZEKNEK VIDÉKEK SZERINTI TELEPEDÉSE. ÍRTA LÓCZI LÓCZY LAJOS. 15 TÁBLÁVAL ÉS ÖSSZESEN 327 SZÖVEGKÖZTI ÁBRÁVAL. BUDAPEST, 1913. KILIÁN FRIGYES M. K. EGYETEMI KÖNYVÁRÚS BIZOMÁNYA. ki

Next

/
Oldalképek
Tartalom