Hazslinszky Tamás: A Baradla-barlang 19. századi nevezetes látogatói (Érc- és Ásványbányászati Múzeumi Füzetek 33., Rudabánya, 2004)

Vendégkönyv

Jármay László (1850 ? - ?) orvos, kórházi orvos, fürdőorvos; több cikkben ill. önálló műben foglalkozott a Tátra klimatikus gyógytényezőivel. 1864. szeptember 2-3. (öccsével) pesti tanulók I. 185. • Mí Jósa András dr. (1834 Nagyvárad - 1918 Nyíregyháza) orvos, régész, antropológus; gazd. akad.-át végzett, majd később szerzett orvosi oklevelet; előbb Nagykállón kórházi, majd Szabolcs vm.-i főorvos; létre­hozta a vm.-i múzeumot, mely ma a nevét viseli; irodalmi közleményei a vm. bronzkori és honfoglaláskori leleteivel foglalkoznak. 1881. július 9. korh. főorvos (N. Kalló) II. 32. • MÉL, MNL, ÚML Juhász Kálmán (1830 Nyíregyháza - ?) orvos, sebész; részt vett a szh.-ban; hivatása mellett történelmi kérdésekkel foglalkozott helyi lapokban. 1867. augusztus 18. (-^Szabó Dáviddal) délután Nyíregyházáról ... a' természetvizsgálók rimaszombati gyűlése alkalmával, ­mindketten. I. 215. • Mí Kaas Ivor báró (1842 Lontó - 1910 Bp.) jogász, publicista, politikus; világkörüli útja (melyről könyvben számolt be) után különböző pesti lapok munkatársa, ogy. képviselő, a Petőfi Társ. tagja. 1881. július 9. (az írók és Művészek Társ.-ának 136 fős csoportjával) korelnökhelyettes II. 33. • MÉL, MIL, Mí, MUL, RNL, ÚIL Kanka Károly dr. (1817 Modor - 1908 Modor) szemészorvos, kórházig.; részt vett a szh.-ban; a pozsonyi Orvos-Termé­szettud. E. titkára, elnöke, s évkönyveinek kiadója; számos szakközleménye je­lent meg. 1851. október 23. országos szemész I. 128. • Mí, RNL Kanyurszky György dr. (1853 Nemesmilitics - 1920 Visegrád) teológus, filológus, egy. tanár; a szír, khald, arab és héber nyelvek előadója; irodalmi munkássága is e nyelvek nyelvészetével és irodalmával kapcsolatos. 1881. július 9. (az Irók és Művészek Társ.-ának 136 fős csoportjával) hittanár Kalocsáról II. 34. • MÉL, MÍ, RNL Kassuba Domokos (1851 Gyöngyös - ?) Ciszterci-rendi áldozópap és tanár; főgimn. tanár és ig., perjel; több értekezése az Egri Főgimn. Értesítőjében jelent meg. 1890. július 8. főgymn. tanár, Eger II. 164. • Mí

Next

/
Oldalképek
Tartalom