Eötvös Loránd Tudományegyetem Orvostudományi Kar / Budapesti Orvostudományi Egyetem - tanártestületi ülések, 1950-1951

195o/bl.tanévi tanácsülés! jegyzőkönyvek tárgymutatója. " A " Állandó bizottságok kijelölése ...................................................................... 15 Alföldi Zoltán ár. kari ülésre való meghívása ...... 52 Absenciatc tárgyában.....................................................................................................51 Aspiránsok kiképzése .............................................................................................. b4 Átfedések és ismétlések .................................................................................... 10ö Ái.t.orvosi szakképesítés.....................................................................................129 ÁÉK áltál megtartott vizsgálat eredménye ..................................... 146 " B " ar.Balint Peter ny.r.tanári kinevezése .................................................. 2 I II.Belklinika és Tájanatomiai tanszékek létesítése . . . .43 Bányavidék egészségügyi megsegítése....................................................öl,93,113 d r.Bálint Peter megbiz.diákszálló ielügyeletével .... 99, 112 Bánji'rházak ratronálása..........................................................................................147 » 2 » dr.Dabis László ny.r.tanári kinevezése .......................................... 2 Díjtalan tansegédszem. megerősítésének meghosszabbítása . 3 Dekanatus és tanszékek egymáshoz való viszonya ...................... 6 Demonstratori állások megszüntetése......................................................23 Diaetetikai intézet előterjesztése ........................................................34 D iaetetikai intézet működési javaslata .......................... . . 57 D ékáni hivatalok szervezeti szabályzata ..................................... öl D oktorrá avatás .................................................................................................... 96 Dékán megválasztása..........................................................................................125 " E " Egyetem uj elnevezése .................................................................................... 1 Egyetemi tanács megerősítése 195o/51.évre ................................ 2 E gészségvizsgáló intézet üzemorvosi rendelővé való kibővítése .................................................................................... ..... 5 Elméleti intézetekben oktatással foglalkozó medikusok ügye....................................................................................................................................57 Előadói Iroda keretében vérátörolefeztesről előadás . . . 4o dr.Entz Béla aranydiplomája......................................t.* .... 44 É lettani Intézet működéséről szóló jelentés ...................... 56 E gyetemi hallgatók munkavállalása................................................ 129 " F n I.évesek felvétele............................... 9 Folyamatos tanulás kérdése .......................................................... 17,35,121 F aragó Ferenc és társai bűnügye .......................................................... 32 Fai László i éj.évbeszámitása ..................................................................... 56 Felsőoktstási reform megtárgyalssa . . ..................................... b8 1 951/52 tanévre sz üló felvételekről beszámoló .... 136

Next

/
Oldalképek
Tartalom