Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Kar - tanártestületi ülések, 1949-1950

Állandó bizottságok kijelölése .......................... 11 A lmai Péter szigorl.beszámítása ...... ............ 41 A lexej Nikolajeyics Ivanov külf.félév beszámítása .... 41 II.sz.Anatómiai tanszék betöltése ....................... 75 Ágylét szám kihasználása . ................................8o A ngi István tanúim.ügye ..................................124 A bsolutoriumra vonatkozó kérések ....................... 141, 154 " Auspiciis rei publicae populi’* doktorrá avatás . . . . .152 » B " dr.Bencze Béla int.tanári állása....................... 8, 46, 116 B őrök László szig.elismerése ........................... 11 dr.Bölönyi Ferenc fegyelmi ügye .............. ^........ 29, 42 B iró Sándor negyedszeri szigorlati ism.iránti kérelme . . 89 dr.Berndorfer.Alfréd mag. tanári képesitése..............5, 44» 61 dr . Bakács Tibor " " ” ............61, 82, 91 B oday Jenő oh. ügye....................... 78/a d r.Bálint Péter megb.élettani tanszék ideiül.vezeztésével 94, 111,113,131 Bakteriológiai tanszék nevének megváltoztatása ........ 95, 126, 131 B iológiai int. költségvetési hitele . ................. 98 dr.Bizza Piroska int.tanári kinevezése ................ 123, 148 d r.Balog György állásáról lemond ....................... 14o Biró Sándor eltávolítása az egyetemről ................ 141 B odonyi Ilona ujrafelvétele . ...................... .146 B álint Ferenc tanúim.ügye . . .......................145 Bence György fizetéses szabadsága..........: . . . . 158 d r.Bottyán Imre tS.állásáról lemond ................... 165 dr.Búgyi György állásáról lemond ..................... 177 dr.Benczúr Gyula magántanár kérése ................... 177 Biokémia és orv.vegytani intézet felosztása .......... 21o " 0, Cs " dr.Csefkc Isiván ma'gáhtanrá! képesítését kéri........ 78, lol d r.Gsatáry László állásáról lemond . ................. l4o d r.Csete^László ” " ............ l4o d r.Csefkó István habil, elutasítása" ellen f ellebbez . . 143­M £ TI Deáky Pál oh.fegyelmi ügye .......................... 41 i r.Dobozy Elemér m.tanári képesitése ................. 45, 83, 91, Diplomák uj^jelzéssel való ellátása ................ ,58, 99 D unay Jenőné nyugdíjazása áLkalmával a Karhoz intézett levele............'....................97 í

Next

/
Oldalképek
Tartalom