Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Kar - tanártestületi ülések, 1946-1947

1946. december 10., IV. rendes ülés

sgy hétig tartó törvényszéki orvos­2W7. :~Sï~z гЛ iâbb f es lsorolt halig« tők az tani gyakorlatokon .agy Ízben j elintek- Tmç g : * ' Gut ermuth Henrik Halász Iván Gaál Endre Hara.szthiy Dénes Hadfi Hermann. Horváth Géza Huszár Sarolta Dékán-felhatalmazást kér arra, hogy az alább felsorolt hallgatóktól ,akik kétszeri idézésre sem jelentek meg, s Így. jog­> } gal feltehető, hogy az egyetem székhelyétől igezoletlenul na к, félévvégi aláírást megtagadhassa,; agybin javasolja, alább felsoroltak részére a' délcání ■ •“ láiras csak kérvény és T0j ■ 'V г у Párlz Kollégiumnak fizetendő"Ю Ft, ellenében adass ék.meg. ; távol y*n- hogy p.z * Pápcí r П ' ' 0 7* I V 7 I VOG Antomi Ferenc Csausz Thsodórs !Ô i> \СПOi* Árpádfy Zoltán Anyó I.stván Cserkúti Klára Dr.Cserháti Lászlóné ». . % • TOi Г .. "-.ív Benkő János Csillaghy Józsaf ... , U . v ^ \ Csikán György i '■ 5 ; w Balthazár Emil Csépa Imre /.'! g v*i Beck Iván Tamás . r . ... . ­• " Г ,• ‘ „ .... n. В Óta Pária Da rva s Éva «ÏÀ ' r J Balázs Ottó Dubr*v3zky Félix • Г ( f ï­3akonyi László Darvas Éva Katalin О í 1 í- < O P Ba ál Judit Ball» Sándor Domik^József Dur* Év* Bartos -bajos Dallos Rezső Beck Karianne Deák Bárdos Fária . Bej esi Zoltán Dobó Zoltán ' :. В г . Bien* Sándor .Domokos Gizella Darnyik József Daróczy Klára Deák Endre •а ‘ Г Biestig Gyula Blasberger Pál Bodnár László-'i • Bodnár Géza Bonte I. ihálT Duzs János né Dächer Fihály О — У'- * ni loeé.i Borbás László 3orsán Endre , . - .. г Ï Elekes Zoltán • • ; г ’ tu Boráodi Kária Éliás László * • -ï - J- • *’ V :> С ' Boszmi Tibor f- «f>'o P ° ^ >* Braun József Fazekas Lajos • 5 E f. r " őt Bruck István Feuer Endre : ; r ' Bucsi Ágnes •Frit? Fsrdínánd Fluck Veronika * lu • • '*У0Ь~:;У; I Bundl Fagda « » Ofj-J ■; Balázs Ottó •Fátrai Antal ; Fehér Imre Freisinger Ernő > . St • iü\ Bonn?у Tibor ^rqY ’ V Búzás László . •> Biró Tibor Fekete Balázs à,1 mV . Baki Katalin F, 6ld;£, Kár la iXfî # î i 1C Bogschich Tibor , Földes Kárla b i r: Bandik László Fenyvesi Elek Cí 'O - G’ Bulicza Gábor • Fischler Tamás гпЛ n ! 0 i Vf O * ? ’ V i Brenner Sándor Fáy László 1 Fí.rk'v.3 János Forgács József nl\ тгЗ Ccri4 Ba.án László i* «4 ri 1 • * -* . f Czeglédi Árpád Csorba Nándor Frt». nk Sándor Fisch István rDcf E Г : -V ♦Vopb't \ v<rf? V Dr.Csányi Ante 1 Fenyő Egon Farkas Anne.

Next

/
Oldalképek
Tartalom