Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Kar - tanártestületi ülések, 1946-1947

1946. november 12., III. rendes ülés

А 'ЛОХ X 1.172/1946-47. fAuau.u^ X AJ о. J ;Másolat. H I RID ÉTÉS. Tanártestületünknek 1946. november hó 12-i rendes ülésében &z ebyes professorok jelentést tettek az előadások látogatásával kap­csolatban szerzett tapasztalataikról. Az egyes professor urak a következőket jelentették be hanyag hallgatókként: Dr. Groh Gyula ny.r. tanár, a kémiából: Antoni Ferenc Arpádfy Zoltán Benkö János Borsos Bertalan Darvas Éva Farkas Katalin Fazekas Lajos Fodor József Feuer Endre Frotz Ferdinánd Blancz Gabriella Goldmann Imi*e Kádár János Ke me nne s sy Sánd or Keresztes Edith Kertész György I. Kertész György II. Koncz József Dr. Frifrs.yesi József Korányi Mátyás Lantos Tanns Lankó Árpád Lehoczky Irén Li scher Tamás Maács János Mórocz László Muhn Árpád Nairotz János Pa liai Iván Rusztág Klára Szigeti József Strohánszky Kázmér Toman György Vargha Mária Várnay György Villányi György n.y.r, tanár, a nőgyógyászatból: Achs Vilmos Baltazár -Imii Káldor Vera Agnes Krajcsik István Dr. Patay László Rétscher Sándor Szilágyi Tibor Sziky László Tekáts Attila Tóth Elemér Dr. Vitéz István Vizkelety László Dr. Incze Gyula c.rk. tanár, a törvényszéki orvostanból: Argay István ifj. Baka Ernő Beck Iván Tamás Csete László Czeglédi ürpád Elekes Zoltán Éliás László ifj. Dobi László Dubravszky Félix Gulyás Pál Guthermuth Henrik Horváth Béni Krajcsiz. István Kuthy Akosné Mácsai József Dr. Metzner Lászlóné Nagy Sándor Nagy Sándor Péter László Plárkievitz Leon Salamon András Simon János Sonnenfeld István Soós Imre Stiaszny Erzsébet Szabó Jácint Szakáll Ottó Ulyhelyi Sándor Vacskoff Milkó

Next

/
Oldalképek
Tartalom