Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Kar - tanártestületi ülések, 1945-1946/1

1945. november 13., III. rendes ülés - Tanszéki segédszemélyzet

2 Dr. Frigyes! József ny.r, tanár, felügyelő professor javaslatára a II. sz. SZÜLÉSZETI tanszékhez : SÁNDOR TIBOR dr.-t : díjtalan * gyakornokká; » Dr. Kiss Ferenc ny.r. tanár javaslatára as ELMEKORTANI tanszékhez : HORVÁTH GYULA dr.-t és SALJAI LAJOS dr.-t:dijtálán gyakornokok! Dr. Ad ám Lajos ny.r. tanár, felügyelő professor javaslatára a (Ti ERMEKGY 0­GIÁSZaTI tanszékhez : BARTA LA*JÓS dr.-t : díjtalan : gyakornokká; * * Dr. Balogh Károly ny.r. tanár javaslatára ; a FOG- ÁS StÁJBET dGSÉGEK tanszé­kéhez : DARVAS SÁNDOR dr.-f fizetést elán tanársegéddé Dr. Szent - Györgyi Albert ny.r. tanár javaslatára : a Vkm.52.977/1945.V.üjC ■ számi rendelettel ; a BIOCHEMIAI INTÉZET - her szerve­zett uj állásokra ; Dr. BALO JÓZSEFNÉ BANGA ILONA dr.- : és ERDŐS TAMÁS-dr.-t ; VIII. f.o. tanársegédekké; : • ROZSA GYÖRGY dr,-t és LAJTHA ÁBEL dr.-t : IX. f.o. tanársegédekké; IIOVÚRKÁ GYÖRGY -öt, SZENT - GYÖRGYI •ANDRÁS -t, Dr. LAKI KÁLMÁNNÁ' KEZDI ERZSÉBET -et és BIRO ENDRE dr.-t : díjas gyakornokokká; JANSZKY 3ÉLA*-1 : -és GÁSPÁR REZSŐNÉ E. SZABÓ HEDVIG -et:fizetéstelen tanársegédekké; VARGA LÁSZLÓ - t;dijtáján gyakornokká, D;r. Rusznyák István ny.r, tanár javaslatára ; a II. s z. 3ELGY OGYÁSZATI tan­székhez : BOZOKY LÁSZLÓ dr.-t és SZINNA FERENC dr.-t : flzetóstelen tanársegédekké; KOCSÁN KÁROLY dr.-t pedig ■díjtalan gyakornokká; Dr. Beznák Aladár ny.r. tanár javaslatára az ; ÉLETTANI tanszékhez : díjas gyakornok - fizotéstolen tanársegéddé : MATOLTSY S. GEDEON dr.-t. Kmf.

Next

/
Oldalképek
Tartalom