Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karának ülései, 1936-1937 (HU-SEKL 1.a 64.)

1937.04.20. rendes 8.

rendezett, melyen az I.. dijat Zimmermann Frigyes dr. nyerte el. A jutalomdij összege 120 Pengő. A kar a bejelentést tudomásul veszi és Dr. Darányi Gyula ny.r.tanárnak a kitűzött jutalomdijért köszönetét fe­jezi ki. Ezután a kar, az egyes professor urak be­jelentése alapján az 1937,—38. tanévre szólóan a következő pályakérdéseket tűzi ki: / A pályakérdések szövegét lásd a jegyzőkönyv végén/ VII. Hanyag hallgatók bejelentése. Dékán felkéri az egyes professor urakat, hogy a hallgatók leckelátogatására vonatkozó ész­revételeiket tegyék meg. Ennek alapján az egyes tanár urak a követ­kező hanyag hallgatókat jelentik be: Dr. Balogh Ernő ny.r. tanár ur a kórbonc— tanból: Barta Ernő, Grimm Loránd, Tiszavölgyi Mik­lós és Vén Ferenc orvostanhallgatókat. Dr. Beznák Aladár ny.rk. tanár az élettan­ból: Szilas György orvostanhallgatót, az előadá­sok és gyakorlatokból: Nagy László és Szőke Kata­lin orvostanhallgatókat. Dr. Bugarszky István ny.r.tanár a ” chemiai gyakorlatokból” Risztits Sándor és Weszely Gyula orvostanhallgatókat. Dr. Darányi Gyula ny.r.tanár ur a közegész— ségtanból: Bognár Pál, Bortnyák Zoltán, Bozóky László, Csalotzky Károly, Domokos Antal, Farkas Gyula, Fehér László, Fonó Albertné, Hajdú László, Halberg Gyula, Hancsók Máriusz, Hasman I. Pál, Heinisch. Pál, Hinfner Pál, Jaksa Zoltán, Józsa Hadrián, Jung György, Kahán Ágost, Kahle Frigyes, Kenézy Tibor, Kovácsi Ernő, Leviczky Béla, Malák 5H

Next

/
Oldalképek
Tartalom