Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karának ülései, 1935-1936 (HU-SEKL 1.a 63.)

1935/36. tanévmutató az 1935/36. tanévi kari ülések napirendi pontjairól

2. t 1935. évi szeptember hó 6-án tartott I. rendkívüli ülés:_ Dékán üdvözlő és megnyitó beszéde 1. old. Dr. Beznák Aladárt üdvözli a dékán miután az élettani tanszék vezetése rábizatott, mint rk. ny. tanárra. 2. Dr. Bézi István c. rk. tanár és Dr. Pekánovich István magántanár magántanári képviselői fogadalma 3. Napirend. I. A szünidő alatt érkezett fontos és sürgős jellegű miniszteri leiratok és rendeletek. 1. Miskolczy Dezső ny. r. tanár kinevezésére vonatkozó 4. ^ felterjesztést a miniszter visszaküldi megfontolás végett . v 2. A vall-és közokt. miniszter felhívása , hogy a meg 4. ,/ üresedett tanszékeket nyilvános pályázat utján tölt­sék be. 3. Meghívó berlini III. nemzetközi orr-fül és gége-gyó- 5. gyaszati kongressusra. 4. Dr. Orosz Emil ny. r. tanárnak a klinikai bizottság elnöké- 6. vé és Dr. Herzog Ferenc elnökhelyttesé történt megválasztá­sának megerősítése. 5. Űr. Magyary Zoltán ny. r. tanárnak a gazdasági bizottság élőkévé és Dr. Szabó József ny. r. tanárnak elnökhelyet­tesé történt megválasztásának megerősítése 8. Az ideiglenesen foglalkoztatott állástalan diplomások 6. ügyében kelt körrendelet. 9. Drr Kenyeres Balázs és űrr Grósz Emil kitüntetése 9. .0. Dr. Beznák Aladár egyet. ny. rk. tanári kinevezése 10. .1. Dr. Johan Béla államtitkár megbízatása a szigorlatoknál 10. mint belügyminiszteri képviselő II. Sürgős jellegő tanácsi átiratok. .4. Rector Magnificus átirata a Pázmány emlékbélyegek 11. kibocsátása tárgyáoan .5. Gáspár Mária betegszabadsága 11. l6. Dr. Németh Gyula bölcsészetkaii dékán urnák a tanári status különválasztására vonatkozó javaslat megküldése. 11. L7. Az Egyetemi Tanács a tüdőbeteg pavilion felépítésével ^"kapcsolatosan két kari tagot delegálás pedig Dr. Her­zog Ferenc es Dr. Balogh Ernő ny. r. tanár urakat. - - - • /* ’ III. Sürgős jellegű hatósági átiratok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom