Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar - tanácsülések, 1962-1963

Tárgymutató az 1962/63» tanévi .jegyzőkönyvekről. "A" Aspiránsképzés részleges decentralizációjáról és a Gyógyszerész tudományi Kar részéről vizsgabizottság kijelölése .............................................. 7 Ambrus Gábor vegyészmérnök disázertánsi felvétele ... 23 "Árkövy-emlékérem" megalapítása a Fog.Karon .......... 29 A rany-, gyémánt- és vas-diszoklevelekre javasoltak ... 67 Államvizsga Bizottságok elnökeinek kijelölése ........ 69 " B" Dr.Bogina Elemér gazd.rektorhelyettes kinevezése .... 7 Dr.Bartha Ferenc elvtárs titkári megbízatása .......... 7 BOTE 3 karának elnevezése ............................. 8 D r.Berend Györgyné gyógysz. disszertánsi felvétele ... 22 Bernáth Pál gyógysz. disszertánsi felvétele .......... 131 B rantner Antal ts. disszertánsi felvétele ............ 141 " C" Dr.Clauder Ottó egyet.tanár felügyelő tanári megbíza­tása a Gyógyszerészeti Intézethez ..................... 6 D r.Clauder Ottó egyet.tanár aspiráns felügyeleti mb. . . 7 Cimzetes egyet.tanári és docensi cim adományázásáról . . 36 Cimzetes egyet.tanári és docensi cim adományozására vonatkozó utasitás végrehajtására javaslat.............122 C L

Next

/
Oldalképek
Tartalom