Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészi Kar - tanácsülések, 1961-1962

Tárgymutató az 1961/62.tanévi jegyzőkönyvekről. "A" Dr.Andriska Viktor gyógysz.-ről megemlékezés ............ 1 A lbrecht Károly gyógysz . doktorjelölti felvétele........10 Ara ny-diszoklevélre javasoltak...........................24 A mbrus György gyógysz. doktorjelölti felvétele .......... 31 Ara ny-diszoklevelesek jutalmazására javaslat.............60 Ál lamvizsgák bejelentése ................................ 60 A ndrásfalvyné, Vicenti Mária g^ak.doktorjelölti felv.. . . 74 Avatással kapcsolatos formák ............................ 86 A OK üléseken megfigyelő a Gyógyszerészi Karról .......... 87 A udi Arpádné gyógysz. honositási kérelme ................ 94 " n" Beiktatása az I.óves gyógyszerészhallgatóknak .......... 9 B ünte töt örvénykönyv....................................57 Bánhal mi Zoltán gyógysz.doktorjelölti felvétele ........ 126 " C" Dr.Clauder Ottó prof. a biológiai doktorátussal kapcs. . 11 CServenyák András III.éves gyh. fegyelmije..............29 Dr.C lauder prof. beszámolója a Hegei csereakcióról . . . 116 Dr.Clauder prof. szerves-kémia gyak. óraszám emelése . . 117 Dr.Clauder prof. fakultativ tárgyával kapcsolatban . . . 119 "D" Dékáni és rektori apparátus megerősitésére jav.......... 6 Dem onstrátori megbizások .......................... . . 9 Di sszertációk elbírálásával kaocsolatban .............. 59 z

Next

/
Oldalképek
Tartalom