Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészi Kar - tanácsülések, 1959-1960

Tárgyimat*tó az 1959/60 .tanévi jegyzőkönyvekről. "A" Aspiránsképzséről, tudományos fokozatról és a doktori cimről.....................................................22 Arany-gyémánt diplomára javasoltak névsor* .............. 33 Á llamvizsga Bizottsági elnökök megbizása ................ 46 A vatás és gyógyszerész bál időpontjának bejelentése. ... 49 Álla mvizsga és avatás.................................. 61 Á llamvizsga eredmények ismertetése ...................... 86 " B" Dr.Babies Antal egyet.tanár lemondáa a dékáni teendőkről . 2 Dr.3oros József docens megbizása a dékánhelyettesi teendők ellátására .................................. 2 " C" Dr.Clauder Ottó egyetemi tanár Tudományos Diákköri felelős megbizása a K»r által.................... 13 D r.Clauder Ottó egyetemi tanár beszámolója a Diákköri munkákról............................................49 " D" Diákotthon építési tervének Jóváhagyása ................ 30 D iákköri Konferencia megtartásával kapcsolatban ........ 42 A Debreceni Orvostudományi Egyetem leirata a fasiszta provokációkkal kapcsolatban . ........................ 59 Z

Next

/
Oldalképek
Tartalom