Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészi Kar - tanácsülések, 1958-1959

Tárgymutató az 1958/59 .tanévi .jegyzőkönyvekről. Állami juttatásra vonatkozó rendelet........................................4 Addendum, Fo-No stb. könyvek megjelenése ........................ 9 A rany, stb. diplomások névsorára javaslat............................12 A rany, stb. diplomák átadásával kapcsolatban .... 52 Aradi Lajos ts. doktorálási kérelme ..................................... 48 Almanach elkészítésével kapcsolatban........................................64 Á llamvizsgák kezdési időpontjának bejelentése. ... 87 Államvizsgák megtörténte és avatás........................................103 B eiktatás, eskütétel az I.óves gyh.részére ..... 12 Böjthe Gáborné ts. doktorálási kérelme ............................. 26 B aranyainó ts . doktorandus témabejelentóse....................44 Baranya iné ts . disszertációjának elfogadása.......................92 B eszámolók tartásával kapcsolatban........................................109 B eruházási, korszerüsitési munkálatokkal kapcsolatos leirat ismertetése..................................................134 "C" Dr.Clauder Ottó egyet.tanár hozzászólása a 10 éves tervjavaslattal kapcsolatban ................................................. 51

Next

/
Oldalképek
Tartalom